Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Beställarkompetens ger bättre installationer
Energi 22 maj 2017
Kurs om upphandling i Gävle
I mitten av maj arrangerade Energi och Miljötekniska Föreningen en halvdagsutbildning i Gävle. Foto: Louise Rosén
Om en upphandling ska bli lyckad måste beställaren ha kompetens. I kursen ”Upphandling av värmepumpar och FTX” ges tips om vad det är viktigt att ställa krav på och vilka fallgropar som ska undvikas.
Göran Werner från WSP är kursens föredragshållare. Han berättar att de inom beställargrupperna BeBo och Belok har konstaterat att det många gånger beror på beställarledet, när det inte fungerar ute i anläggningarna.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om Beställarkompetens

Kursen "Upphandling av värmepumpar och FTX" arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och ingår i Energimyndighetens utbildningssatsning Beställarkompetens, som är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF.

Syftet med Beställarkompetens är att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska öka.

Utgångspunkten för utbildningarna är kunskapen och erfarenheterna från nätverken BeBo, Belok och Sveby.

FAKTA Tre tips

Tre viktiga punkter till en lyckad värmepumpaffär:

  1. Gör en ordentlig undersökning av huset. Genomför andra energisparåtgärder innan installationen, så att dimensioneringsförutsättningarna blir rätt.
  2. Se till så att värmesystemet är rätt injusterat.
  3. Få med mätpunkter och mätutrustning i upphandlingen så att det går att följa upp om värmepumpen uppfyller utlovad prestanda.
Källa: Göran Werner
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Kompetens Utbildning Renoveringar Upphandling Ventilation Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Beställarkompetens

Kursen "Upphandling av värmepumpar och FTX" arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och ingår i Energimyndighetens utbildningssatsning Beställarkompetens, som är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF.

Syftet med Beställarkompetens är att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska öka.

Utgångspunkten för utbildningarna är kunskapen och erfarenheterna från nätverken BeBo, Belok och Sveby.

FAKTA Tre tips

Tre viktiga punkter till en lyckad värmepumpaffär:

  1. Gör en ordentlig undersökning av huset. Genomför andra energisparåtgärder innan installationen, så att dimensioneringsförutsättningarna blir rätt.
  2. Se till så att värmesystemet är rätt injusterat.
  3. Få med mätpunkter och mätutrustning i upphandlingen så att det går att följa upp om värmepumpen uppfyller utlovad prestanda.
Källa: Göran Werner