Varan har lagts till i varukorgen

Areabegrepp förtydligas i nytt dokument

Energi 12 maj 2017
ljusgard
Sveby förtydligar begreppen Atemp och Aom med hjälp av figurer i sitt PM. Ljusgårdens yta ska exempelvis bara räknas en gång och inte för varje våning. Foto: Sveby och Tobias Sterner, montage.
Branschen hanterar areabegreppen Atemp och Aom på olika sätt. Sveby vill likrikta bestämningen och har därför gett ut ett förtydligande PM, som de har förankrat med Boverket.
Areabegreppen om tempererad area och omslutningsarea, Atemp och Aom, definieras och åberopas i Boverkets byggregler, BBR, samt i vissa standarder. De används vid normalisering av energianvändning och luftläckning samt vid beräkning av U-medelvärden och köldbryggor.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter