Varan har lagts till i varukorgen

Ytsmarta alternativ till nybyggnation

Renoveringar 26 jun 2017
klara-zenith
Att bygga på befintliga hus är en av punkterna i fyrstegsprincipen. Här radhuskvarter ovanpå Vasakronans hus Klara Zenit i centrala Stockholm, byggda redan 2003. Foto: Vasakronan
Behovet av 710 000 nya bostäder på 10 år behöver inte bara avse nyproduktion. – Vi måste resurshushålla, säger Olof Andersson, vd Trianon, en av de fastighetsägare, forskare och arkitekter som tillsammans presenterar alternativa förslag.

Tack vare digitaliseringen har vi möjlighet att hitta och använda underutnyttjade resurser som aldrig förr. Delningstjänster gör att bostäder och lokaler används i mycket högre utsträckning än tidigare och minskar därmed miljöpåverkan.

Att börja mäta energianvändning per nytta – det vill säga per boende, skolelev, kontorsplats, användare, kund, behandlad patient – i stället för per kvadratmeter, kan också vara ett första steg mot mer samutnyttjande av yta.

Gemensam debatt Dagens Samhälle

Detta är lösningar som vi behöver utveckla ännu mer, det slår en rad forskare, fastighetsägare och arkitekter fast i en gemensam debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 29 maj 2017.

trianon_olof_2-bild-i-text Olof Andersson Foto; Tobias Sterner

Olof Andersson, vd och ägare till privata fastighetsbolaget Trianon och en av artikelförfattarna, menar att vi måste resurshushålla:

– Varför ska vi bygga nytt när vi har fastigheter som står tomma? Här i Malmö har vi gott om vakanta kontor som vi kan bygga om till bostäder. Att ha tomma lokaler stående vinner ingen på, menar Olof Andersson.

Här i Malmö har vi gott om vakanta kontor som vi kan bygga om till bostäder. Att ha tomma lokaler stående vinner ingen på.

Fastighetsbolaget Trianon köpte tidigare i år shoppingcentret Entré som vid tillfället var uthyrt endast till 45 procent. När köpet går igenom den 26 juni tar Olof Andersson ett nytt grepp och vill utveckla både aktiviteter och kultur jämte lokal shopping. Han utesluter inte att en del av lokalytan skulle kunna byggas om till bostäder.

Fyrstegsprincipen en uppmaning

Med en fyrstegsprincip, inspirerad av Trafikverket, lyfter de sju artikelförfattarna fram hur nya förutsättningar möjliggör effektivisering av ytor och resurser i en uppmaning till beslutsfattare inom stat, kommuner, bygg- och fastighetsbolag.

De menar att behovet bör mötas i följande ordning:

1 Minska. Behovet av yta minskar i och med digitaliseringen. Hemma minskar antalet böcker, papper, filmer och skivor. Butiker övergår alltmer till e-handel.

2 Effektivisera och intensifiera. Både kontorsytor och bostäder kan utnyttja sina ytor mer. I flerfamiljshus genom att ha gemensamma gästrum, kök och sällskapsutrymmen. I handeln genom ”pop-up stores”. I skolor genom att använda lokalerna även utanför skoltid.

3 Bygg om. Anpassa befintliga byggnader, bygg om vindar och förrådsytor eller bygg om bostäder till kontor eller tvärt om. Man kan också skapa flexibla ytor som utmanar gränserna mellan bostad, kontor och handel, samt skapa större flexibilitet för att över tid kunna anpassa befintligt boende efter livets skiften.

4 Bygg nytt. Bygg på! Nybyggnad kommer in som det sista steget, och kan med fördel göras genom att bygga på en eller två våningar på befintliga byggnader eller parkeringsgarage. I ett läge av så stort bostadsbehov som vi har nu är detta en viktig åtgärd. Ta i beaktande att de ytor som skapas kan användas effektivt och är flexibla för framtida behov.

– Vi behöver förtäta våra städer. Då är det bättre att bygga på höjden innan vi tar värdefull jordbruksmark i anspråk, säger Olof Andersson.

FAKTA Artikelförfattarna

Opinionstexten publicerades i Dagens Samhälle 29 maj 2017 och var undertecknad av:

 • Mattias Höjer, föreståndare Centre for Sustainable Communications, professor miljö- och framtidsstudier, KTH
 • Kristina Mjörnell, affärs- och Innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, adjungerad professor Byggnadsfysik LTH
 • Olof Andersson, vd Fastighets AB Trianon
 • Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, driver innovationsprojekt inom arkitektur, planering och samhällsbyggnad
 • Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
 • Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi, ModigMinoz
 • Lisa Renander, vd och grundare, Tech Farm
Källa: Dagens Samhälle
FAKTA Vinster med yteffektivisering

I en debatt i Dagens Samhälle den 29 maj 2017 skriver sju forskare, fastighetsägare och arkitekter om vinsterna med att effektivisera användningen av befintliga ytor.

 • Resursanvändningen av att bygga minskar.
 • Energianvändningen för uppvärmning och drift minskar.
 • Täthet skapar bättre underlag för kollektivtrafik och annan service.
 • En mer levande stad skapas utan att bygga på obebyggda ytor.
Källa: Dagens Samhälle
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Bostäder Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Artikelförfattarna

Opinionstexten publicerades i Dagens Samhälle 29 maj 2017 och var undertecknad av:

 • Mattias Höjer, föreståndare Centre for Sustainable Communications, professor miljö- och framtidsstudier, KTH
 • Kristina Mjörnell, affärs- och Innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, adjungerad professor Byggnadsfysik LTH
 • Olof Andersson, vd Fastighets AB Trianon
 • Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, driver innovationsprojekt inom arkitektur, planering och samhällsbyggnad
 • Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
 • Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi, ModigMinoz
 • Lisa Renander, vd och grundare, Tech Farm
Källa: Dagens Samhälle
FAKTA Vinster med yteffektivisering

I en debatt i Dagens Samhälle den 29 maj 2017 skriver sju forskare, fastighetsägare och arkitekter om vinsterna med att effektivisera användningen av befintliga ytor.

 • Resursanvändningen av att bygga minskar.
 • Energianvändningen för uppvärmning och drift minskar.
 • Täthet skapar bättre underlag för kollektivtrafik och annan service.
 • En mer levande stad skapas utan att bygga på obebyggda ytor.
Källa: Dagens Samhälle