Varan har lagts till i varukorgen
Bostäder snabbt med undantag i PBL
Bostäder 16 jun 2017
nycklar-webb
Det nya förslaget syftar till att kunna ordna bostäder snabbt vid exempelvis omfattande flyktingströmmar. Foto: Mostphotos
Om det kommer många flyktingar ska tillfälliga undantag i PBL underlätta bostadsförsörjningen, enligt en ny proposition. Undantagen rör exempelvis bygglov och markåtgärder.

Svensk Byggtjänst har tidigare berättat om planerna på att skapa möjlighet till tillfälliga undantag i plan- och bygglagen, PBL. Nu finns en färdig proposition.

Det var i slutet på maj man presenterade propositionen där det föreslås att regeringen ska få möjlighet att meddela undantag i PBL om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli omfattande.

Med det här beslutet är regeringen bättre rustade

Lärdomar sedan tidigare

Enligt bostadsminister Peter Eriksson är det erfarenheterna från situationen för två år sedan som lett fram till det nya förslaget.

– Under hösten 2015 var det väldigt svårt att snabbt få fram boenden till asylsökande. Med det här beslutet är regeringen bättre rustade att hantera en sådan akut situation i framtiden, säger Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

De undantag som ska kunna ges rör bland annat bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov samt genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. 

Gäller befintliga byggnader

Det är bara befintliga byggnader eller nybyggnad av enkla byggnader som omfattas. Undantagen ska gälla under högst tre år.

Förslaget är en del av arbetet med att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen slutit med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial