Varan har lagts till i varukorgen

De vill att du tycker till om AMA Hus 18

AMA 2 jun 2017
niklas-martin-webb-2
Efter ungefär ett års arbete kunde huvudutredarna Niklas Olars och Martin Steno nyligen presentera en remiss för AMA Hus 18. Foto: Viktor Ginner
Nästa år släpps AMA Hus 18. En remiss har gått ut och utredarna vill nu ha synpunkter från branschen. Uppdateringarna består av reviderade texter såväl som nya koder och rubriker.

Arbetet med att uppdatera AMA Hus 14 har pågått i ungefär ett år. Nu är grundutredningen färdig. En öppen remiss gick nyligen ut och tanken är att branschen ska ge sin syn på de föreslagna ändringarna.

– Alla synpunkter är värdefulla och vi vill gärna uppmana så många som möjligt att tycka till om remissen, säger Niklas Olars som är en av huvudutredarna.

En hel del nyheter är att vänta. Bland annat har det gjorts uppdateringar av exempelvis hänvisningar till standarder och litteratur, samt att det skett en allmän översyn av befintliga texter. Koder, rubriker, tabeller och figurer har tillkommit och justerats.

Flera förändringar

I den långa raden av förändringar har det bland annat förtydligats genomgående att målfuktkvot enligt SS-EN 14298 används för fuktbestämning enbart i trävaror.

I avsnitt 01.S finns ett annat exempel. Här uppmärksammas att nygjuten betong som torkar har en lägre fukthalt nära ytan än i övriga delar. Efter att golvbeläggningen är på plats omfördelas fukten och ytans fuktighet stiger igen. Av detta skäl måste kontrollmätning av fukttillstånden göras på ett representativt djup i betongen, och även i avjämningsmassa om betongen belagts med sådan.

remiss_bild_i_text I början av nästa år kommer AMA Hus 18.

En stor del av förändringarna som gjorts beror på teknikutveckling, nya material och nya standarder. Utöver detta har även förslag och frågeställningar från användare av AMA Hus haft stor betydelse.

Många synpunkter 

Normalt brukar remisserna besvaras med ett tusental synpunkter. Under kommande höst görs en sammanställning och i början av nästa år är planen att AMA Hus 18 ska komma ut.

Arbetet med den färdiga remissen har engagerat ungefär 30 utredare som är specialister inom olika områden. Dessutom har en referensgrupp med representanter från hela branschen bistått med synpunkter under projektet.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och från 2007 uppdateras Hus och övriga fackområden vart tredje år enligt ett rullande schema.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fem förändringar

 1. För toleranser har ett flertal tabeller setts över och nya har tillkommit för bjälklag av massiva RD-element och bjälklag av PL-element (plattbärlag) av betong.
 2. Avsnitt YSC.121 Kontroll av relativ fuktighet (RF) är uppdaterat med kompletterande innehåll gällande golvavjämningsmassor.
 3. Texterna om trävaror under HSD har justerats. Bland annat med fokus på fuktförhållanden och påväxt samt med anvisningar för infästningar.
 4. Kapitel M har stämts av mot bland annat GBR och BKR. Lämplig lutning har utretts för balkonger, altaner eller liknande vid beläggning av plattor.
 5. Ett nytt avsnitt, MHC BELÄGGNING AV HÅRDBETONGMASSA, har skapats med underliggande koder och rubriker.
FAKTA Det här är AMA

 • Referensverk för hela byggprocessen – från förfrågningsunderlag till slutbesiktning.
 • Finns för Anläggning, Hus, VVS & Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF.
 • Branschverktyg sedan 1950.
Bevaka ämnen i artikeln

AMA
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fem förändringar

 1. För toleranser har ett flertal tabeller setts över och nya har tillkommit för bjälklag av massiva RD-element och bjälklag av PL-element (plattbärlag) av betong.
 2. Avsnitt YSC.121 Kontroll av relativ fuktighet (RF) är uppdaterat med kompletterande innehåll gällande golvavjämningsmassor.
 3. Texterna om trävaror under HSD har justerats. Bland annat med fokus på fuktförhållanden och påväxt samt med anvisningar för infästningar.
 4. Kapitel M har stämts av mot bland annat GBR och BKR. Lämplig lutning har utretts för balkonger, altaner eller liknande vid beläggning av plattor.
 5. Ett nytt avsnitt, MHC BELÄGGNING AV HÅRDBETONGMASSA, har skapats med underliggande koder och rubriker.
FAKTA Det här är AMA

 • Referensverk för hela byggprocessen – från förfrågningsunderlag till slutbesiktning.
 • Finns för Anläggning, Hus, VVS & Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF.
 • Branschverktyg sedan 1950.