Varan har lagts till i varukorgen
Stora förändringar i ny kamerabevakningslag
Bestämmelser 27 jun 2017
kamerabevakning_2
De flesta länder i EU har inte tillståndsplikt för myndigheter. – Det finns ett större stöd i samhället för kameraövervakning, men detta måste analyseras noggrant., sade justitieminister Morgan Johansson (S) på presskonferensen. Foto: Regeringskansliets webb-tv
Regeringens utredare har överlämnat sitt betänkande om den nya kamerabevakningslagen. Dagens kameraövervakningslag ersätts av den nya kamerabevakningslagen som är anpassad till kommande EU-reglering inom dataskydd.
susanne Susanne Kaevergaard. Foto: Regeringskansliets webb-tv

Veckan innan midsommar lämnade utredaren Susanne Kaevergaard över betänkandet ”En ny kamerabevakningslag” till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (s). Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att få tillstånd till kamerabevakning för brottsbekämpande ändamål.

Förstärkt skydd för integriteten

Utredaren Susanne Kaevergaard föreslår att dagens kameraövervakningslag ska ersättas av en ny lag, kamerabevakningslagen, som innehåller ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Morgan Johansson (s) är nöjd med utredningens resultat och menar att det nuvarande regelverket är för restriktivt.

– Det finns ett större stöd i samhället för kameraövervakning, men detta måste analyseras noggrant., sade justitieminister Morgan Johansson på presskonferensen.

Dagens generella tillståndsplikt slopas

I förslaget till ny kamerabevakningslag slopas dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning. Ett krav på tillstånd ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

Det blir även lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll. Tillståndet kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta, utan nu även på platser där det finns risk för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet.

Polisen ska i brådskande fall när det finns risk för allvarlig brottslighet få bedriva kamerabevakning från drönare utan upplysning om bevakningen.

Ett ny integritetsskyddande åtgärdsförslag är att vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

Utredaren tillbakavisar kritiken från polisen

Uppgifter har funnits i media om att den nya lagen kommer att minska i stället för öka polisens möjligheter till övervakning. När utredningen presenterades bemötte utredaren Susanne Kaevergaard den kritiken.

– Jag kommer inte att försämra för polisen genom mina förslag, utan tvärtom förbättra. Men jag kommer heller inte att föreslå att polisen helt fritt kan kameraövervaka i vårt samhälle, sade hon på presskonferensen.

"Betänkandet för klent och för sent"

Joakim Söderström, som är polisens nya projektledare för kameraövervakning på nationella operativa avdelningen, är en av dem som är kritisk till förslaget till den nya kamerabevakningslagen.

Han menar att den visserligen är ett litet steg i rätt riktning, men sammantaget är betänkanden för klent och kommer för sent.

– Utredningens förslag matchar inte den samhällsutveckling vi ser idag och polisens ökade behov, säger han till nyhetssajten SecurityUser.com.

Sexuella ofredanden på festivaler

Han tar som exempel upp att polisen idag inte får fatta beslut om övervakning när det gäller festivaler, där man har haft flera fall av sexuella ofredanden och våldtäkter. För polisen är det avgörande att tillståndskravet slopas och att den ändringen träder i kraft samtidigt som nya kamerabevakningslagen säger Joakim Söderström.

Regeringen har efter presskonferensen aviserat att man vill gå vidare och utreda frågan om tillståndsplikten för polisen kan avskaffas.

Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss.

 

FAKTA Nya kamerabevakningslagen

Utredningen föreslår bland annat:

 • Stärkt integritetsskydd och ökade möjligheter till kamerabevakning.
 • Den generella tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten avskaffas.
 • Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
 • Datainspektionen blir enda tillsynsmyndighet.
 • Lättare att få kontinuerlig inspelning i utrednings- och lagföringssyfte.
 • Ny skyldighet för arbetsgivare att förhandla om kamerabevakning på arbetsplatsen.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Säkerhet- och larmsystem Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nya kamerabevakningslagen

Utredningen föreslår bland annat:

 • Stärkt integritetsskydd och ökade möjligheter till kamerabevakning.
 • Den generella tillståndsplikten och anmälningsskyldigheten avskaffas.
 • Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
 • Datainspektionen blir enda tillsynsmyndighet.
 • Lättare att få kontinuerlig inspelning i utrednings- och lagföringssyfte.
 • Ny skyldighet för arbetsgivare att förhandla om kamerabevakning på arbetsplatsen.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial