Varan har lagts till i varukorgen

Säkra dörren utan att byta ut den

Renoveringar 12 jun 2017
dorr-alternativ
Nya säkerhetsdörrar i gammal stil. Foto: sakerbostad.se
Är det nödvändigt att kasta ut fullt fungerande dörrar ur flerbostadshuset för att sätta in säkerhetsdörrar? Nej inte alltid, menar arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen. Det går att skydda sig mot inbrott, brand och ljud med resursvänliga alternativ.

Det blir allt vanligare att lägenhetsdörrar byts ut mot säkerhetsdörrar. Inte bara vid en renovering, utan också när fastighetsägaren vill åtgärda de boendes eventuella problem med ljud och lukt från trapphuset, eller gör en brandskyddskontroll och finner att dörrarna inte är tillräckligt täta.

Efterlyser kulturhistorisk hänsyn

Många väljer det som verkar säkrast före det som verkar osäkert – med andra ord kastas det gamla ut och ersätts med nytt.

bjork-reppen-sakerhetsdorr Cecilia Björk och Laila Reppen Foto: Tobias Sterner

Arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen svarar nu på frågan om detta är nödvändigt.

En större hänsyn till de kulturhistoriska värdena borde visas av både fastighetsägare och lägenhetsinnehavare.

– Ur kulturhistorisk synpunkt är det en förvanskning att riva ut ursprungliga lägenhetsdörrar och ersätta med säkerhetsdörrar. Det går inte att uttala sig om det enskilda fallet, men generellt kan sägas att en större hänsyn till de kulturhistoriska värdena borde visas av både fastighetsägare och lägenhetsinnehavare.

Dörrarna en del av tidstypisk helhet

Varje trapphus har sin historia och sitt skick. De är alla tidstypiskt utformade som en helhet och lägenhetsdörrarna är en av flera detaljer.

– Under 1880-talet gjordes pardörrar med speglar som träådringsmålades att efterlikna fina träslag som ek, mahogny eller valnöt eller så laserades de i mörka nyanser. De moderna 1930-talsdörrarna var enkla spegeldörrar och under 1940- och 50-talen ansågs dekoren mindre viktig. Oavsett vilket decennium dörrarna är från så finns mer resursvänliga alternativ än att byta ut alltsammans.

Fråga efter anledning till byte

Stockholm stads kulturbyggnader förvaltas av Stadsholmen och Cecilia Björk och Laila Reppen hänvisar till principerna i deras riktlinjer: att bevara karaktären, att arbeta med minsta möjliga ingrepp och med traditionella material och metoder och att åtgärder ska vara reversibla.

Säkerhetsdörrar presenteras ofta som den bästa lösningen. För vem vågar trotsa ödet genom att säga nej till bättre säkerhet? Men ofta kan problemen lösas genom andra åtgärder, menar de båda arkitekterna och understryker att det givetvis finns olika förutsättningar i olika trapphus.

– Om en hyresgäst efterfrågar en säkerhetsdörr ska man först fråga varför. Handlar det om inbrottsskydd så kan en gallergrind vara lösningen. Myndighetskrav som brandskydd och tillgänglighet går också att lösa med alternativa åtgärder.

Ställ höga utformningskrav

Cecilia Björks och Laila Reppens förslag till den som ändå bestämmer sig för att byta till en säkerhetsdörr är att ställa höga krav på dörrens utformning. De flesta säkerhetsdörrar är av stål och en del tillverkare erbjuder även stålkarm som ersätter träfodret.

Numera finns oftast många variationer på utseende och det går att hitta dörrar som matchar varje decenniums egen stil någorlunda, om man är mån om att behålla trapphusets tidstypiska karaktär. Det finns särskilda dekormålare som kan ådringsmåla och lasera så att de nya dörrarna är svåra att skilja från originalen. Men bara nästan.

– Även om fabrikanterna säger att de färdiga säkerhetsdörrarna ser ut som originalen så stämmer det inte helt när man kollar detaljer som speglar, profiler och gångjärn. Man kan skapa en exakt kopia av originalets utsida av trä, med nödvändigt brandskydd. Originaldörrarna kan också, i vissa fall, monteras på en säkerhetsdörr.

Flest inbrott i trädörr

Vad det gäller inbrottsskydd är säkerhetsdörrar konstaterat säkrare. En undersökning som Hem&Hyra redovisat visade att 81 procent av inbrotten i ett område skedde i lägenheter med trädörr.

I en intervju i Råd&Rön berättar å andra sidan Fredrik Gårdare vid Stockholmspolisen, att en del kriminella ser en säkerhetsdörr som ett tecken på att där finns värdesaker att hämta.

– Ur resurssynpunkt så är det bättre att behålla än att byta ut. Men ibland kan man ju behöva eller vilja byta i alla fall, säger Cecilia Björk.

Bilder och beskrivningar av hur lägenhetsdörrar har sett ut i originalutförande från 1880-talet och framåt finns i Cecilia Björks och Laila Reppens bok ”Tidstypiskt”.

FAKTA Så här förbättrar du funktionskraven på befintliga lägenhetsdörrar

Brandsäkerheten ökas genom att den befintliga dörrens svagaste partier förstärks och byggs på. Eventuella glasrutor kan kompletteras med ett brandhärdigt glas på insidan. Montering av svällister, som sväller vid brand och hindrar brand och rökspridning, ökar brandskyddet.

Inbrottsskyddet kan förstärkas på olika sätt; genom gallergrind på insidan, dubbla dörrar, brytskydd och nya lås. Kameraövervakning är effektivt både som inbrottsskydd och brandövervakning.

Ljudisoleringen förbättras med nya tätningslister. En extra innerdörr kan monteras om det finns plats för det.

Källa: Cecilia Björk, Laila Reppen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Bestämmelser Bostäder Brand Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så här förbättrar du funktionskraven på befintliga lägenhetsdörrar

Brandsäkerheten ökas genom att den befintliga dörrens svagaste partier förstärks och byggs på. Eventuella glasrutor kan kompletteras med ett brandhärdigt glas på insidan. Montering av svällister, som sväller vid brand och hindrar brand och rökspridning, ökar brandskyddet.

Inbrottsskyddet kan förstärkas på olika sätt; genom gallergrind på insidan, dubbla dörrar, brytskydd och nya lås. Kameraövervakning är effektivt både som inbrottsskydd och brandövervakning.

Ljudisoleringen förbättras med nya tätningslister. En extra innerdörr kan monteras om det finns plats för det.

Källa: Cecilia Björk, Laila Reppen
Fördjupningsmaterial