Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så vill utredning klimatanpassa PBL
Juridik 16 jun 2017
9459797-traktor-i-vatten
Ett förslag från utredningen är att vid risk för översvämning så kan kommuner få säga nej till bygglov på mark som redan har en gällande detaljplan. Foto: Annika Erixon/Mostphotos
Vem ska ha det juridiska ansvaret för skador på bebyggelsen som orsakas av klimatförändringar? En ny utredning har försökt svara på det och föreslår en del ändringar i PBL.
I slutet av maj presenterade utredaren Eva Eriksson, före detta landshövding för Värmland, utredningen Vem har ansvaret? Den är ett betänkande från Klimatanpassningsutredningen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

SUMMERING Lagförslagen i korthet

I PBL vill man införa att det i översiktsplanen också ska finnas kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, skred, ras och erosion och hur riskerna kan minskas.

Det ska krävas marklov även för förändring av markytans utformning om kommunen bestämt det i detaljplanen.

Ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av erosion, översvämning, ras eller skred.

I lagen om allmänna vattentjänster vill man lägga till att en fastighetsägare ska ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på sin fastighet om det ger väsentliga fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp.

Källa: Vem har ansvaret?
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Miljö Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING Lagförslagen i korthet

I PBL vill man införa att det i översiktsplanen också ska finnas kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, skred, ras och erosion och hur riskerna kan minskas.

Det ska krävas marklov även för förändring av markytans utformning om kommunen bestämt det i detaljplanen.

Ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av erosion, översvämning, ras eller skred.

I lagen om allmänna vattentjänster vill man lägga till att en fastighetsägare ska ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på sin fastighet om det ger väsentliga fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp.

Källa: Vem har ansvaret?
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial