Varan har lagts till i varukorgen
Mångmiljonsatsning på elbilar
Transportsystem 22 jun 2017
elbil
Sverige har en lång tradition av att vara en stark bilbyggarnation och är ett av världens mest innovativa länder. Nu vill man vara först med att utveckla den nya tekniken för elbilar. Foto: Tobias Sterner
Regeringen, fordonstillverkare och forskare lanserar en mångmiljonsatsning på elbilar. En fullskalig testanläggning ska byggas upp, vilket ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet.

Det är inte klart var testbädden ska placeras, men ett förslag är att Göteborg ska få det stora, nationella testlabbet för elfordon.

Forskningsinstitutet Rise har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö ska kunna se ut. De kommer att göra en förstudie om elbilsprojektet och räknar med att projektet kommer att kosta minst en halv miljard kronor. 

En radikal omvandling av fordonsindustrin

– Sverige ska vara ett av de länder som leder utvecklingen mot elbilar. Gör vi den här utvecklingen snabbare än våra konkurrentländer ser jag stora förutsättningar för ökad export och fler jobb inom svensk industri, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, i en artikel i Göteborgsposten.

mikaeldamberg Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fordonsindustrin genomgår just nu en radikal omvandling. Forskningssatsningen som nu planeras är tänkt att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, det vill säga fordon som har elektriska motorer för drivning.

Stärka forskning och utveckling

Förutom regeringen är Volvo, Scania och forskningsföretaget Cevt partners i elbilsprojektet. Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området elekrifierade fordon. Samt på sikt även hjälpa regeringen klara klimatmålen med lägre utsläpp av koldioxid.

lars-stenqvist Lars Stenqvist, teknisk direktör, AB Volvo. Foto: AB Volvo

I den fullskaliga testbädden kommer man att ha utrustning för att testa allt från de minsta beståndsdelarna i batterier, ner på cellnivå, vidare till hur man bygger ihop det till batteripack, berättar Lars Stenqvist, teknisk direktör på AB Volvo, som välkomnar initiativet.

Få utrustning som kan anpassas över tiden

Lars Stenqvist menar att det är viktigt att man får rätt utrustning men också att man får en utrustning som kan byggas på över tiden, eftersom de här teknikerna rör sig mycket. Man får inte bygga fast sig, utan måste bygga in en flexibilitet.

Det har pratats om att man ska kunna testa allt från komponenter till kompletta fordon och kunna täcka in både personbilar och tunga fordon – det innebär att det är en ganska lång önskelista som man måste komma överens om, säger han.

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Energi Elproduktion Forskning
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter