Varan har lagts till i varukorgen
Många besväras av inomhusmiljön
Hållbarhet 13 jun 2017
Kvinna som snyter sig
Drygt fem procent angav att de har besvär med irriterande, täppt eller rinnande näsa som beror på inomhusmiljön. Foto: Mostphotos
Var femte svensk uppger att de har besvär av inomhusmiljön. Det är ett av resultaten av Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 som nyligen presenterats.

Miljöhälsorapporten tas fram var fjärde år och den visar hur olika miljöfaktorer påverkar människors hälsa. Hittills har fem nationella rapporter tagits fram och det här är den tredje om vuxna. Rapporterna ger oss en unik möjlighet att följa utvecklingen av hur miljön påverkar vår hälsa över tid.

I rapporten presenteras både positiva och negativa trender, som att:

  • Andelen personer som dagligen utsätts för andras tobaksrök minskar.
  • Fler människor skyddar sig mot skadlig UV-strålning.
  • Andelen personer med allergier ökar i befolkningen.
  • En stor andel av befolkningen är exponerade för buller över gällande riktvärde.
  • Ämnen som bryts ned långsamt i miljön och som kan fortsätta att bidra till människors exponering under lång tid är ett fortsatt problem.
  • En femtedel av befolkningen uppger att de har besvär av inomhusmiljön.

Något mindre besvär i nyare hus

När det gäller frågor om besvär av inomhusmiljön liknar resultaten i årets rapport de som kom för åtta år sedan. I båda rapporterna anger 20 procent av befolkningen att de har symtom som beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet. Besvär av inomhusmiljön i bostaden har dock ökat något, från åtta till nio procent.

Dålig luftkvalitet rapporteras generellt sex till sju gånger oftare i hyresrätter än i småhus

Rapporten visar att det överlag finns en trend mot något mindre besvär av inomhusmiljön i nyare hus. Mest besvär anger personer som bor i hyresrätter, denna andel har även ökat sedan förra undersökningen.

Enligt rapporten har boendeformen en stor påverkan på hur personer med allergi eller annan överkänslighet rapporterar luftkvalitet. Dålig luftkvalitet rapporteras generellt sex till sju gånger oftare i hyresrätter än i småhus.

FAKTA Mer om rapporten

Miljöhälsorapport 2017 har tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Ett viktigt underlag till rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015 där nästan 40 000 personer i åldern 18-84 år svarat på frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär.

Rapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Innemiljö Lov och tillsyn Miljö Renoveringar Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om rapporten

Miljöhälsorapport 2017 har tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Ett viktigt underlag till rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015 där nästan 40 000 personer i åldern 18-84 år svarat på frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär.

Rapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial