Varan har lagts till i varukorgen
Bättre rening ska få bort läkemedelsrester ur vatten
Hållbarhet 1 jun 2017
lakemedel
Ett av förslagen i IVL och Svenskt Vatten Utvecklings rapport är att det ska bli fler krav på att receptbelägga läkemedel som är miljöfarligt. Foto: Mostphotos
Hur ska man minska spridningen av läkemedelsrester till vatten? Det är en fråga som två nya rapporter försöker besvara. Bland förslagen är mer avancerad rening i reningsverk och minskade utsläpp från sjukhus.

De två rapporterna undersöker olika skeenden när läkemedelsrester kan försvinna från vatten.

Den första rapporten är "Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön", som har tagits fram av Svenska miljöinstitutet, IVL, tillsammans med Svenskt Vatten Utveckling. Fokus är att hitta lösningar för att minska spridningen av läkemedel innan det når vattnet.

Befolkningen släpper ut mest

En slutsats är att befolkningens användning av mediciner utgör en av de största spridningarna av läkemedel. Ett förslag är bland annat att införa recept på läkemedel som har visat sig ha skadliga effekter på miljön. Enligt rapporten skulle det kunna vara en väg att begränsa utsläpp av skadliga substanser till vattnet.

Andra sätt att minska utsläpp i förebyggande syfte vore också att ha en separat rening av avloppsvatten från sjukhus.

Mer avancerade reningsverk

"Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen" är den andra rapporten. Naturvårdsverket står bakom denna, som är en utredning som har gjorts på uppdrag av regeringen. En slutsats är att behovet finns av att införa en mer avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Exakt vilka avloppsreningsverk som behöver få ett mer avancerat reningssystem kan Naturvårdsverket inte peka ut men listar de omständigheter som kan visa var åtgärder behöver göras. Bland annat

  • Där reningsverk släpper ut stora mängder läkemedel
  • Där miljön runt omkring är känslig för utsläpp, t.ex. rödlistade arter

Dyrt för mindre anläggningar

Teknik som kan användas för mer avancerad rening finns redan idag och är inte helt olik det som finns idag på flera avloppsreningsverk enligt Naturvårdsverket. Enligt dem skulle också teknikkombinationer, flera tekniker som används samtidigt för rening, fungera bättre jämfört med en enda teknik. Bland annat för mer långtgående rening och för att få bort andra ämnen som inte bara finns i läkemedelsrester.

Dock leder den avancerade reningen till en ökad energianvändning och troligtvis en högre användning av kemikalier. Det påverkar då andra miljökvalitetsmål dåligt.

Mindre kommuner kan dock ha svårt att införa den tekniken, enligt rapporten. Bland annat därför att antalet betalande användare är färre och investeringarna kan bli för dyra.

Fortsatt utredning

Utredningen anser att det finns ett behov att se över dagens kunskapsläge av avancerad rening och hur tekniken kan införas. Det sistnämnda troligtvis i etapper då tekniken fortfarande är under utveckling.

Framförallt anser man att regeringen borde utreda vilka avloppsreningsverk som har störst behov av den avancerade reningen.

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial