Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade lagar och byggregler vid halvårsskiftet

Bestämmelser 29 jun 2017
lyftkranar-webb
Syftet med flertalet av de ändringar som nu träder i kraft är att ge bättre förutsättningar för bostadsbyggande. Foto: Mostphotos
Ett flertal ändringar för såväl PBL som byggregler träder i kraft den 1 juli. Här får du en sammanfattning av de viktigaste ändringarna samt det senaste om de nya nära-nollenergikraven.
victor-ginner
Viktor Ginner
Redaktör Husbyggnad
louise-rosen
Louise Rosén
Redaktör VVS

Vid halvårsskiftet är det en rad förändringar i plan- och bygglagen, PBL, som börjar gälla. Svensk Byggtjänst har skrivit om merparten tidigare men innan det är dags att gå på semester kan det vara bra med en påminnelse.

Det var under våren som riksdagen fattade beslut om de flesta av ändringarna. Syftet är främst att underlätta bostadsbyggande. Bland annat ska det nu bli möjligt att genomföra fler åtgärder utan krav på bygglov.

Exempelvis handlar det om undantag för till exempel balkonger, burspråk eller en skorsten som sticker upp från taket.

Jag tror tyvärr att effekterna blir på marginalen

Tveksamhet inför ändringarna

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, är dock tveksam till om undantagen från bygglovskrav kommer att ha några större effekter i fråga om bostadsbyggande.

wellhagen-webb Björn Wellhagen. Foto: Sveriges Byggindustrier

– Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att bygglovshandläggarna får mer tid över när de slipper sådana här mindre ärenden som det rör sig om men jag tror tyvärr att effekterna blir på marginalen, säger Björn Wellhagen till Svensk Byggtjänst.

Han är heller inte övertygad vad det gäller övriga förändringar som nu träder i kraft. Bland annat gäller detta det som kallas delegation av beslut om detaljplaner samt länsstyrelsens planeringsbesked till kommunen.

– I fråga om PBL har det ju redan skett en hel del förändringar och mest betydelsefullt just nu skulle egentligen vara att försöka se till så att tillämpningen blir densamma över hela landet, säger Björn Wellhagen.

Nära-nollenergiregler äntligen fastställda

Det är inte bara i PBL det sker förändringar den 1 juli. I tisdags offentliggjorde Boverket äntligen de nya nära-nollenergireglerna i Boverkets byggregler, BBR.

Ändringarna handlar främst om att byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt. Energikraven behålls oförändrade.

I BBR ändras även kraven för fastbränsleeldning. Bland annat skärps kraven på utsläpp från fastbränslepannor och rumsvärmare, exempelvis braskaminer, och krav på lägsta verkningsgrad införs.

VÄS kompletteras med ventilation

En annan ändring som införs den första juli i år gäller Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS. Enligt plan- och byggförordningen, PBF, måste vissa byggtekniska åtgärder som inte kräver bygglov anmälas till byggnadsnämnden. I VÄS förtydligar Boverket vilka åtgärder detta gäller.

Hittills har rådet endast omfattat åtgärder på brandskyddsområdet, men nu har Boverket utökat rådet med förtydliganden om vad som är väsentliga ändringar inom ventilationsområdet. Från och med halvårsskiftet gäller därmed de nya råden VÄS 3.

FAKTA Förändringar den 1 juli

 • Kommuner ska tidigt kunna få besked från länsstyrelsen, för att minska risken att planering görs i onödan.
 • Länsstyrelser ska inom två månader ge besked om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.
 • Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden, för kortare handläggningstider.
 • Fler åtgärder ska undantas från krav på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, en skorsten som sticker upp från taket eller ett engångsevenemang för en kiosk.
 • Riktvärden för trafikbuller höjs från 60 dBA till 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm, och från 55 dBA till 60 dBA för bostäder större än 35 kvm.
 • Undantag från lovplikt för små tillbyggnader på en- och tvåbostadshus.  Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från granne.
 • Det förtydligas att vissa redan utförda lovbefriade åtgärder inte ska beaktas vid bedömningen av om ett befintligt byggnadsverk eller sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen.
 • VÄS utökas med med förtydliganden om vad som är väsentliga ändringar inom ventilationsområdet.
 • Nya nära-nollenergiregler införs i avsnitt nio i BBR.
 • Föreskriften BEN om normalisering av energianvändning anpassas till ändringarna i BBR.
 • Kraven om fastbränsleeldning i avsnitt sex i BBR skärps.  
Källa: Boverket och regeringskansliet
Fördjupningsmaterial

victor-ginner
Viktor Ginner
Redaktör Husbyggnad
louise-rosen
Louise Rosén
Redaktör VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Bostäder Innemiljö Energi Värme Ventilation Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Förändringar den 1 juli

 • Kommuner ska tidigt kunna få besked från länsstyrelsen, för att minska risken att planering görs i onödan.
 • Länsstyrelser ska inom två månader ge besked om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.
 • Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden, för kortare handläggningstider.
 • Fler åtgärder ska undantas från krav på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, en skorsten som sticker upp från taket eller ett engångsevenemang för en kiosk.
 • Riktvärden för trafikbuller höjs från 60 dBA till 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm, och från 55 dBA till 60 dBA för bostäder större än 35 kvm.
 • Undantag från lovplikt för små tillbyggnader på en- och tvåbostadshus.  Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från granne.
 • Det förtydligas att vissa redan utförda lovbefriade åtgärder inte ska beaktas vid bedömningen av om ett befintligt byggnadsverk eller sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen.
 • VÄS utökas med med förtydliganden om vad som är väsentliga ändringar inom ventilationsområdet.
 • Nya nära-nollenergiregler införs i avsnitt nio i BBR.
 • Föreskriften BEN om normalisering av energianvändning anpassas till ändringarna i BBR.
 • Kraven om fastbränsleeldning i avsnitt sex i BBR skärps.  
Källa: Boverket och regeringskansliet
Fördjupningsmaterial