Varan har lagts till i varukorgen

Vatten i utemiljöer högt på boendes önskelista

Arkitektur 11 jul 2017
veg-tech-ab
Öppna dagvattensystem i bostadsområden har alla möjligheter att bli vår tids porlande damm, välgörande vattenspegel och mötesplats. Företaget Veg Tech AB levererade lösningar till Bo01-området i Malmö. Foto: Veg Tech AB
Så här mitt i juli söker sig många till vatten, bad och båtliv. Inte lika många har ett vattendrag inpå knuten till vardags – men det är efterfrågat. Vi ger dig lästips om hur du kan göra och varför det är bra med porlande och plaskande.

En porlande damm, en plaskbassäng eller en klassisk fontän. Vatten har en positiv effekt på oss människor och i ett bostadsområde blir det ofta en självklar mittpunkt. Det finns forskning som visar att vi mår bra av att höra ljudet av rinnande vatten. Ändå saknas det i många boendemiljöer idag.

Efterfrågat i boendemiljön

Efterkrigstidens bostadsområden byggdes ofta kring ett torg där det fanns en fontän eller någon form av samlat vatten. Det blev en naturlig mötesplats, en plats att sitta ner och vila och vänta. Det låg i tidsandan att dessa vattenplatser skulle bli en del av barnens lek där de kunde skvätta och plaska. Men ganska snart rationaliserades de bort.

Det medför en mängd positiva effekter och ger ett område mervärden på så många olika sätt.

– Vi har sett i upprepade hyresgästdialoger att vatten är ett efterfrågat inslag i boendemiljön. Det medför en mängd positiva effekter och ger ett område mervärden på så många olika sätt, menar Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer på NCC Building, och räknar upp sociala, estetiska och tekniska aspekter.

Vatten ett samhällsproblem idag

Men nu är vattenfrågan mer komplicerad än någonsin. Bara under det senaste åttio åren har vatten blivit ett samhällsproblem, både i Sverige och internationellt. Vi hårdgör allt större ytor, det vill säga asfalterar, stenlägger och bebygger mark, samtidigt som klimatförändringarna gör att kraftiga oväder med stora regnmängder kommer under kort tid.

Idag har vattenhantering i bostadsområdenas utemiljöer mycket kommit att handla om en krass verklighet där det handlar om att kunna möta dessa stora vattenmängder för att undvika översvämningar och katastrofsituationer.

Dagvattenhantering till nytta och nöje

Inte desto mindre kan dagvattenhanteringen vara till både nytta och nöje. Den har full potential att bli vår tids fontän, porlande damm och positiva plats i boendemiljön, om man bara tänker ett steg till när den planeras och anläggs.

I Norra hamnen i Helsingborg byggdes ett större flerbostadsområde till utställningen H99 där dagvatten var en vacker del av den arkitektoniska utformningen. Likaså i Malmö två år senare till bomässan Bo01.

I båda dessa områden börjar dagvattnets resa med gröna tak som saktar ner regnvattnet och med öppna kanaler och dammar i området. Det öppna systemet är vackert att se på och det skapar förutsättningar för växt- och djurliv. 

"Tillför vatten vid områdesutveckling"

De här exemplen kommer från nybyggnation men det finns alla möjligheter att tillföra vatten även i befintlig bebyggelse. Fastighetsägare till hyreshus i socioekonomiskt utsatta områden kan till exempel använda sig av utemiljöstödet för att skapa dessa möjligheter vid renovering och upprustning.

– Vatten i den här formen är definitivt något som man bör ha med i ett tidigt skede när man renoverar och utvecklar befintliga bostadsområden, säger Madeleine Nobs och menar att det är en viktig del för att skapa hållbara bostadsmiljöer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bostäder Utemiljö Renoveringar Vatten och avlopp Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial