Varan har lagts till i varukorgen

Stridsåtgärderna på arbetsmarknaden ses över

Arbetsmiljö 19 jul 2017
Tre blå fulla sopkärl
Vild strejk bland sophämtare i Stockholm. Utredning ser över rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Foto: Mostphotos
En översynen av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden har beslutats av regeringen. Syftet med utredningen är att värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Rätten för arbetstagarorganisationer, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden är grundlagsskyddad och får begränsas genom lag eller avtal.

Utredningen särskilt intressant nu

Utredningen är av särskilt intresse i nuläget då Stockholms sopåkare nyligen varit inne i en vild strejk. Sopåkarna i Stockholm protesterade mot en nyckelinventering där nycklar ska märkas och katalogiseras samt en lönesänkning i form av ändrade bonusvillkor för miljöarbetarna.
I samband med strejken sa ett antal sopåkare upp sig från Reno Norden.

Det här ingår i utredningen

  • Analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal.
  • Analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation.
  • Undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas.
  • Lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt. Vid utarbetandet av förslaget ska Sveriges internationella åtaganden särskilt beaktas.

Undantaget från utredningen är sympatiåtgärder och indrivningsblockader.

Hjälp med utredningsarbetet

Tommy Larsson har utsetts till särskild utredare av regeringen. Han har arbetat som arbetsrättsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och som utredningssekreterare vid Lavalutredningen samt som rättssekreterare i Arbetsdomstolen. Som hjälp i utredningsarbetet har han Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och Ronny Wenngren tidigare förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Uppdraget ska vara klart senast 31 maj 2018

 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter