Varan har lagts till i varukorgen
Går det att minska installationerna i nya hus?
Bostäder 4 jul 2017
Rör
Vad har vi för nytta av alla rör i våra hus. Tänk till innan du installerar dem, uppmanar Roland Jonsson på WSP. Foto: Roland Jonsson
Nya byggnader har ofta extremt mycket installationer. En förstudie inom BeBo ska undersöka om det går att minska dessa så att förvaltningen kan bli enklare och billigare.

"Ett (nytt) hus, nya möjligheter" är en nystartad förstudie inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, som knyter an till den tidigare genomförda studien "Ett hus – fem möjligheter" där olika åtgärdspaket för renovering jämfördes.

I den nya förstudien ligger fokus på nyproduktion och resurseffektiva installationer.

– Om vi ska bygga hållbart och få energisnålare hus måste även installationerna vara resurseffektiva, säger Roland Jonsson, seniorkonsult på WSP och en av de ansvariga för projektet.

Hur lite prylar kan man ha

Enligt Roland Jonsson bygger man idag in extremt mycket VVS-komponenter i nya hus. Fastigheterna blir då ofta "tekniska julgranar" som är svårförvaltade. Många fastighetsägare vill dock ha enkla, väl fungerande fastigheter som är lätta att förvalta.

– Vi vill därför undersöka hur lite prylar man kan ha i ett hus och ändå få en bra funktion. Måste det till exempel finnas varmvattencirkulation, kan man hitta en lösning utan det.

Bästa kilowattimmen är den som inte används.

– Och hur kan man göra för att slippa sätta dit ventiler? Bästa kilowattimmen är den som inte används, det känner väl alla till, men det gäller även komponenter. Den hållbaraste prylen är den som inte behöver tillverkas, underhållas eller bytas ut. Som vanligt gäller att tänka efter före.

Deltagarna uppmanas "tänka utanför boxen"

Tanken med förstudien är att genomföra ett antal workshops dit branschens aktörer bjuds in. Deltagarna uppmanas att tänka nytt och fritt för att komma till energieffektiva lösningar med så få prylar som möjligt.

Den första workshopen är preliminärt satt till den nionde november på WSP-kontoret i Stockholm.

– Det vore kul om någon fastighetsägare vill testa det här, säger Roland Jonsson.

Fördjupningsmaterial

Roland Jonsson, WSP
Roland Jonsson. Foto: WSP
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energieffektivisering Hållbarhet Innemiljö Projektering Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Roland Jonsson, WSP
Roland Jonsson. Foto: WSP