Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsbranschen prioriterar säkerheten
Hållbarhet 18 jul 2017
trafikpollare-2_juan-jimenez
Genom att placera ut trafikpollare kan man skapa trygga platser där många människor vistas i gaturummet. Foto: Juan Jimenez
Det finns risker med säkerheten i fastighetsbranschen och fastighetsägare inser att man inte kan blunda för dem längre. Det gäller både den fysiska säkerheten och risken för cyberangrepp då digitaliseringen av fastigheterna ökat.

Efter de terrorattacker som varit runt om i världen den senaste tiden har frågan om skydd av platser och fastigheter där många personer rör sig och samlas kommit upp på agendan hos många företag i fastighetsbranschen.

Fysiska hinder

Flera fastighetsägare har valt att satsa på fler fysiska hinder som pollare. Runt Riksdagshuset i Stockholm är upp- och nedsänkbara pollare installerade som klarar av en attack av en sex ton tung lastbil som kör med en hastighet av 80 kilometer per timme. Pollarna fungerar även efter påkörning.

Formen på de vanligaste pollarna har hämtat sin inspiration från de gamla förtöjningspålarna av metall som fanns vid båtvarv och kajer för att förtöja båtar vid på 1900-talet. Den vanligtvis kupolformade toppen påminner om gammeldags kanonkulor.

Alla tänkbara former

Idag kan pollare ha nästan vilken form som helst och de finns överallt, på gatorna, flygplatser, vid regeringsbyggnader, på motorvägar och smågator. De finns på så många ställen så att man inte ens tänker på att de är där som säkerhetsskydd. Trafikhinder finns också i form av planteringskärl som adderar grönska till samhällsmiljön. Hindren kan även utformas som konstnärlig utsmyckning eller som sittplatser i gaturummet.

Efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm i april så har man kompletterat antalet trafikhinder. I väntan på nya betonglejon har trafikhinder i form av ett ton tunga betongblock placerats på gatan. Blocken kommer inte att förhindra räddningstjänst och annan behörig trafik att nå fram.

Kameraövervakning vanligare

Övervakning med kamera blir alt vanligare. Tekniken har blivit mer avancerad men också billigare. Kamerorna kan kopplas till datorer och mobiltelefon och det är då enkelt att följa vad som händer vid den övervakade platsen.
Det fastighetsägare behöver tänka på är att följa den gällande kameraövervakningslagen. En utredning om en ny kamerabevakningslag har nyligen överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Digital säkerhet

När fastigheter blir allt mer uppkopplade ökar också riskerna för intrång - konsekvenserna kan bli allvarliga. Den digitala transformationen inom fastighetssektorn handlar om data och att skapa relevant information som stödjer verksamheten. När allt fler system kopplar upp sig mot internet ökar också riskerna markant.

Attack mot Finland

Ett exempel på intrång är en överbelastningsattack som skedde hösten 2016 i Finland som slog ut flera fastighetssystem. Det var en så kallad Denial of service-attack (DoS) som drabbade fastighetssystemen i Finland och som ledde till att fjärrvärmesystem slogs ut.

– Vid en sådan attack är det inte fastighetens anläggning som är det intressanta utan det är datakraften sabotörerna vill åt, säger Niclas Keijser automations- och systemingenjör på Rejlers till Förvaltarforum.

Datakraften kan användas vid utpressning av banker eller som hämnd vid elektronisk krigföring.

Skydd av IT-säkerhet dålig

Anders Lidman, säkerhetsexpert på CGI, jämför gärna IT-säkerhet med hur man skyddar fysisk miljö. Om en person rycker i dörrarna och tittar in genom fönstren när ett kontor är stängt eller om en person under öppettider passerar kontorets reception upprepade gånger kliver någon till slut fram och kontrollerar vem personen är och vad hen vill.

– Men på många myndigheter och företag idag sköter man inte säkerheten i IT-miljön på samma sätt som den fysiska. Någon från en konstig IP-adress kan skjuta på ett nätverk 30 gånger under en dag utan att någon gör något åt det, trots att det är samma sak som att någon går ut och in genom entrén 30 gånger, säger Anders Lidman till CGI:s nyhetsbrev Inblick

I och med att allt fler servicesystem och apparater är uppkopplade mot internet blir det allt svårare att behålla kontrollen över ett företags eller en myndighets IT-system. Anders Lidman menar att utvecklingen, jämfört med för 25 år sedan, går vansinnigt fort.

– Vi har lite grann sprungit ifrån oss själva. Om vi ska fortsätta tala bildspråk så borde vi stanna upp och ta kontrollen. IT-säkerhet handlar inte om rymdforskning. Det är inte svårt, men det kräver visst mått av engagemang och arbetsinsats.

 

FAKTA Säkerhet

DoS-attack: Denial-of service attack, är en cyberattack mot ett datasystem där syftet är att hindra normal användning av systemet.

IP-adress: Internet Protocl address är en sifferkombination som fungerar som en slags adress på Internet. En IP-adress identifierar normalt en viss dator. Adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.


Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering Säkerhet- och larmsystem Teknik Underhåll Utemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Säkerhet

DoS-attack: Denial-of service attack, är en cyberattack mot ett datasystem där syftet är att hindra normal användning av systemet.

IP-adress: Internet Protocl address är en sifferkombination som fungerar som en slags adress på Internet. En IP-adress identifierar normalt en viss dator. Adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.