Varan har lagts till i varukorgen
Skärpta utsläppskrav kan ge ökad resursförbrukning
Vatten och avlopp 10 jan 2017
reningsverk
Med skärpta utsläppskrav ökar resursförbrukningen, visar en ny studie. Foto: SVU
Skärpta utsläppskrav av fosfor och kväve kan generera ökad resursförbrukning för reningsverken. Det visar en studie utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och SP Urban Water Management.

Flera reningsverk i Sverige kan vänta sig skärpta utsläppskrav för att minska övergödningen av våra hav. Men hur förändras den totala miljöpåverkan när ett reningsverk får skärpta utsläppskrav? Detta har studerats i ett projekt som IVL gjort tillsammans med SP Urban Water Management och tre svenska reningsverk. Projektet har fått stöd från Svenskt Vatten Utveckling.

Linda Åmand Linda Åmand, IVL. Foto: IVL

– Vi har tagit fram en karta över total miljöpåverkan som reningsverken kan använda sig av för att se vad olika förändringar får för effekt när det gäller övergödning, men också när det gäller till exempel klimatpåverkan och användningen av ändliga materialresurser, säger Linda Åmand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Omfattande arbete ligger bakom

Kartan är resultatet av ett omfattande modelleringsarbete, där matematiska processmodeller med livscykelanalys. Tre svenska reningsverk har varit med i studien: Henriksdals reningsverk i Stockholm, Käppalaverket på Lidingö och Kungsängsverket i Västerås.

– Vi har utgått från att utsläppskraven skärps så att det avloppsvatten som släpps ut får innehålla högst 6 milligram i totalkväve och 0,2 milligram i totalfosfor per liter. Det är en sänkning från dagens utsläppskrav som är 10 eller 15 mg kväve och 0,3 mg fosfor per liter vatten. Det aktuella scenariot är en gissning från oss, men vi ser det som en kvalificerad gissning, säger Linda Åmand.

Ökar med en faktor fyra

Resultaten från studien visar att om utsläppskraven skärps så kommer övergödningspotentialen från reningsverken att minska, men på bekostnad av att resursförbrukningen ökar.

Om utsläppskraven skärps så kommer övergödningspotentialen från reningsverken att minska

– Detta beror på att användningen av fossil kolkälla och fällningskemikalier gör att användningen av fossila resurser och icke förnyelsebara materialresurser ökar. I vissa fall med en faktor fyra från dagens resursförbrukning.

Vad gäller klimatpåverkan så visar resultaten att den både kan komma att öka och minska men inte nödvändigtvis. Det beror bland annat på vilken reningsprocess man har i dagsläget och vilken man tror sig behöva i framtiden.

– En annan faktor som påverkar resultatet från studien är antaganden och metodval. Ett exempel är valet av elmix. I studien har vi använt oss av Nordisk elmix vilket har en lägre klimatpåverkan än till exempel Europeisk. Hade vi använt Europeisk elmix hade klimatpåverkan ökat vid skärpta utsläppskrav.

Intressant upptäckt i studien

Den kanske mest oväntade upptäckten i studien är enligt Linda Åmand den stora effekten på miljöpåverkan från införande av membranteknik. Studien visar nämligen att när det kommer till resursförbrukningen så sticker den iväg vid införande av MembranBioReaktor (MBR) jämfört med användandet av konventionell sedimentering.

– Det beror bland annat på att man använder kemikalier när man rengör membranen vilket gör att resursförbrukningen ökar. Jämför man med Käppalaverket så visar vår studie att Henriksdals reningsverk kommer att få en fyra gånger så hög användning av icke förnyelsebara materialresurser per kubikmeter renat vatten och den huvudsakliga orsaken är införande av MBR-teknik.

Henriksdals reningsverk kommer få en fyra gånger så hög användning av icke förnyelsebara materialresurser per kubikmeter renat vatten jämfört med Käppalaverket

Ytterligare studier efter årsskiftet

Efter årsskiftet planerar IVL att starta upp ett ytterligare forskningsprojekt där man ska titta på om man kan ersätta miljöbelastande kemikalier i processerna. Bland annat kommer man att studera hur resultaten blir om man använder en miljövänlig kolkälla.

– Vi kommer också att titta på hur mängden tillskottsvatten kan påverka miljöbelastningen från reningsverken. En annan fråga vi vill utreda mer är att få säkrare resultat på fosforsidan, våra metoder är i dagsläget betydligt bättre på att förutsäga miljöpåverkan från kvävereningen än från reningen av fosfor.Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Hållbarhet
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter