Varan har lagts till i varukorgen
REN blev sökbart – men inte nåbart
Bostäder 2 jan 2017
renovering
Omvärldsbevaknings kartläggning av REN vittnar om ett försiktigt intresse och bekräftar att ingen ansökan hittills beviljats. Foto: Tobias Sterner/Mostphotos
Den 1 oktober 2016 infördes ett ekonomiskt stöd för renovering och energieffektivisering. Nu visar vår kartläggning att ingen ansökan hann bli beviljad och pengarna går tillbaka till statskassan.

Under hösten 2016 blev ”Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden”, det så kallade REN, sökbart för fastighetsägare. Detta var en satsning från regeringens sida för att skynda på renoveringar, stimulera energieffektiviseringen och samtidigt skydda hyresgäster mot orimliga hyreshöjningar.

Beslutstexter försenade handläggning

När Omvärldsbevakning gjorde en kartläggning av intresset för stödet under årets sista dagar, visade det sig att REN visserligen var sökbart under 2016 – men i praktiken inte nåbart.

Eftersom de beslutstexter som Länsstyrelserna behöver ha för att kunna bevilja ansökningar inte blev klara förrän 19 december, det vill säga strax före jul- och nyårsledigheterna, hann ingen ansökan beviljas innan årsskiftet.

Eftersom de beslutstexter som Länsstyrelserna behöver ha inte blev klara förrän 19 december hann ingen ansökan beviljas innan årsskiftet.

Det betyder att de 800 miljoner som avsatts för renoverings-och energieffektiviseringsstödet går tillbaka till statskassan.

22 miljoner mindre 2017

– Det spelar ingen roll att ansökan inkommit under 2016. Det är datumet för beslutet som räknas. De pengar som inte använts under nuvarande verksamhetsår går tillbaka till statskassan. Under 2017 har regeringen avsatt 778 miljoner kronor till REN, 22 miljoner mindre än under 2016, och den summan kommer sedan vara konstant årligen till och med år 2021, säger Paul Silfwerberg, jurist på Boverket.

På Länsstyrelsen i Sörmland har man fått in två ansökningar. Handläggaren Margareta Bergqvist berättar att de har äskat pengar för dessa hos Boverket och fått det beviljat, men inte hunnit ta beslutet gentemot fastighetsägaren.

Hade vi haft alla regelverk på plats tidigare så hade vi kunnat ta ett beslut innan nyår.

– Hade vi haft alla regelverk på plats tidigare så hade vi kunnat ta ett beslut innan nyår, menar Margareta Bergqvist.

Många frågor men få ansökningar

Kartläggningen av REN vittnar om ett försiktigt intresse och bekräftar att ingen ansökan hittills beviljats. Det finns varierande teorier om vad det låga antalet ansökningar kan bero på.

Vanligast, enligt handläggarna i de 17 av 21 län som Omvärldsbevakning varit i direktkontakt med, är att fastighetsägarna upplever ansökan som komplicerad. Kartläggningen visar också att merparten av Länsstyrelserna inte anser sig ha hunnit genomföra egna informationskampanjer, vilket möjligen visar sig i antalet ansökningar.

Aktiv kampanj gav resultat

I Västra Götaland har man arbetat aktivt med information om stödet. Redan i november skickade man ut nära 500 mejl till berörda i länet och bjöd in till diskussioner och föreläsningar.

lars-edin-ny Lars Edin Foto: Privat

Lars Edin på Länsstyrelsen där tror att det kan vara anledningen till att fyra ansökningar inkommit redan före jul.

För oss var det viktigt att få en dialog med dem som ska söka stödet.

– För oss var det viktigt att få en dialog med dem som ska söka stödet. Vi vill veta vad de tycker, vad som kan vara svårt eller otydligt, så att vi kan lära oss av det och föra det vidare till Boverket, säger Lars Edin.

Uppfattas som komplicerat

Anne-Jeanette Johansson på Länsstyrelsen i Stockholm tror att många fastighetsägare inte hunnit söka ännu. De åtta ansökningar som har inkommit där uppfyllde inte kraven för stödet, eftersom de enbart handlade om renovering och inte om energieffektivisering.

Länsstyrelsen i Skåne har ännu inte fått in några ansökningar. Handläggare Amanda Corlin menar att det "tar ett tag att översätta stödet på sitt eget projekt”. De frågor som hon fått handlar mycket om hyran och hyresrabatten.

Magnus Ahlstrand på Länsstyrelsen i Värmland bekräftar att stödet uppfattas som relativt komplicerat och att det krävs rätt mycket av sökande för att ansökan ska bli komplett.

På Länsstyrelsen i Västerbotten svarar Ida Backe att intresset i länet än så länge varit lågt.

SUMMERING REN landet runt

Antal ansökningar inkomna till Länsstyrelserna per den 29 december 2016

  • 8 Stockholm (uppfyller inte kraven)
  • 4 Västra Götaland
  • 3 Kronoberg
  • 2 Södermanland 
  • 1 Örebro 

Totalt 18

Källa: Omvärldsbevakning kartläggning per den 29 december 2016
OM Nyköpingshem hoppas på stödet

Av de 18 ansökningar som inkommit per den 29 december 2016 kom två från allmännyttiga bostadsbolaget Nyköpingshem. Marknads- och affärsutvecklingschefen Per Morelius hoppas på att få dem beviljade.

– Att renovera i miljonprogrammet kräver ett helt annat projektupplägg än i mer traditionell renovering. Här finns starkare inslag av tekniska åtgärder samtidigt som det finns fler hyresgäster i marginalisering och utsatthet. Skulle vi få stödet så innebär det bättre möjligheter att faktiskt kunna genomföra behövlig renovering, men också i högre grad värna om bostäderna för de hyresgäster som bor i området idag.

Källa: Per Morelius, Nyköpingshem
per-morelius
Per Morelius Foto: Nyköpingshem
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Hållbarhet Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING REN landet runt

Antal ansökningar inkomna till Länsstyrelserna per den 29 december 2016

  • 8 Stockholm (uppfyller inte kraven)
  • 4 Västra Götaland
  • 3 Kronoberg
  • 2 Södermanland 
  • 1 Örebro 

Totalt 18

Källa: Omvärldsbevakning kartläggning per den 29 december 2016
OM Nyköpingshem hoppas på stödet

Av de 18 ansökningar som inkommit per den 29 december 2016 kom två från allmännyttiga bostadsbolaget Nyköpingshem. Marknads- och affärsutvecklingschefen Per Morelius hoppas på att få dem beviljade.

– Att renovera i miljonprogrammet kräver ett helt annat projektupplägg än i mer traditionell renovering. Här finns starkare inslag av tekniska åtgärder samtidigt som det finns fler hyresgäster i marginalisering och utsatthet. Skulle vi få stödet så innebär det bättre möjligheter att faktiskt kunna genomföra behövlig renovering, men också i högre grad värna om bostäderna för de hyresgäster som bor i området idag.

Källa: Per Morelius, Nyköpingshem
per-morelius
Per Morelius Foto: Nyköpingshem