Varan har lagts till i varukorgen
Studie visar potential inom byggnadsvård
Renoveringar 19 jan 2017
halsingegard-ohmans
Byggfirman Öhmans i Ljusdal är ett av de många företag som kombinerar byggnadsvårdsuppdrag med annan byggverksamhet. Här renoverar de en hälsingegård. Foto: Jonas Lindqvist
Tillväxten av nya företag i byggnadsvårdsbranschen är kraftig. En unik kartläggning visar att av totalt 1 200 verksamma företag är 51 procent etablerade efter år 2000.

Underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett område inom byggsektorn som har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Men som företagsnisch är den ännu ung och oorgansierad, enligt många verksamma.

Därför genomfördes under 2015-2016 en kartläggning av branschföreningen FIBOR och Hantverkslaboratoriet vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Viktig information om ung bransch

Inventeringen beskrivs i rapporten "Entreprenörskap och företagande inom byggnadsvården – en branschundersökning”. Resultatet av studien ger viktig information för att beskriva det här området och för kunna dra fördelar av bättre samordning och samverkan.

Hantverkskompetensen finns och det finns också en efterfrågan i branschen att bygga i gamla tekniker och med ursprungliga material.

Arbetet med att underhålla och renovera bebyggelse med kulturhistoriskt värde har målmedvetet genomförts i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Men synen på vad som bör bevaras har förändrats genom tiderna.

Medveten renovering

Från att enbart omfatta slott och herresäten, anses numera även vardagligare och nyare bebyggelse som är tidstypisk vad det gäller teknik, material och som samhällsspegling, vara värd att bevara ur byggnadsvårdsperspektiv.

henrik-larsson-hantverkslaboratoriet Henrik Larsson Bild: Hantverkslaboratoriet

– Tidigare reparerade man efter egen förmåga och med de material man hade tillgång till utan någon egentlig tanke kring att bevara byggnaders kulturhistoriska värde. Det som började i mitten av sjuttiotalet och som vi ser en fortsatt ökad trend för, är en medveten och genomtänkt syn på renoveringar, företrädesvis med stor varsamhet och med traditionella material och metoder, säger rapportförfattaren Henrik Larsson på Hantverkslaboratoriet. 

Kraftig ökning av företag

Genom kartläggningen lyckades man identifiera 1 200 företag som arbetar med ”underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Utifrån svaren på ett frågeformulär kunde man bland annat utläsa att tillväxten av nya företag varit kraftig på senare tid – så många som 51 procent är etablerade efter år 2000 – och att sysselsättningspotentialen är stor.

lagar_ 44% av företagen önskar fortbildning kring generella lagar och regelverk som rör byggsektorn.

– Allt fler intresserar sig för miljö, våra resurser och värdet av att ta hand om det vi har. Hantverkskompetensen finns och det finns också en efterfrågan i branschen att bygga i gamla tekniker och med ursprungliga material, menar Henrik Larsson.

– Många fastighetsägare med äldre hus vill ofta göra om- och tillbyggnader med material och konstruktioner som står i samklang med det ursprungliga husets egenskaper.

Förväntad ökad efterfrågan

Resultaten i studien visar att 40 procent av de svarande företagen vill rekrytera inom de närmsta två åren och hela 52 procent förväntar sig en ökad efterfrågan.

Studien har genomförts med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, SBUF, Sh Bygg AB, Hantverkslaboratoriet, FIBOR och Riksantikvarieämbetet.

FAKTA Kartläggning av byggnadsvårdsföretag

 • 1200 företag har identifierats.
 • 52% aktiebolag och 41% enskilda firmor.
 • 71% av företagen kombinerar byggnadsvård med andra bygguppdrag.
 • 29% är huvudsakligen inriktade mot byggnadsvård.
 • 42% enmansföretag och 21% mikroföretag.

kvinnor

 • 20% av de verksamma är kvinnor. 
 • 10% (knappt) av de verksamma har utomnordisk bakgrund.
 • 40% vill rekrytera, ytterligare 29% skulle kunna rekrytera om de önskade expandera.
 • 52% förväntar sig ökad efterfrågan, 42% en oförändrad efterfrågan.
 • 31% av företagen önskar fortbildning om arkitektur- & bebyggelsehistoria.

Pengar

 • 3 miljarder kronor per år beräknas byggnadsvårdsbranschen omsätta.

 

Källa: "Entreprenörskap och företagande inom byggnadsvården – en branschundersökning” Grafik: Tobias Sterner
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Underhåll Arkitektur Hållbarhet Teknik
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kartläggning av byggnadsvårdsföretag

 • 1200 företag har identifierats.
 • 52% aktiebolag och 41% enskilda firmor.
 • 71% av företagen kombinerar byggnadsvård med andra bygguppdrag.
 • 29% är huvudsakligen inriktade mot byggnadsvård.
 • 42% enmansföretag och 21% mikroföretag.

kvinnor

 • 20% av de verksamma är kvinnor. 
 • 10% (knappt) av de verksamma har utomnordisk bakgrund.
 • 40% vill rekrytera, ytterligare 29% skulle kunna rekrytera om de önskade expandera.
 • 52% förväntar sig ökad efterfrågan, 42% en oförändrad efterfrågan.
 • 31% av företagen önskar fortbildning om arkitektur- & bebyggelsehistoria.

Pengar

 • 3 miljarder kronor per år beräknas byggnadsvårdsbranschen omsätta.

 

Källa: "Entreprenörskap och företagande inom byggnadsvården – en branschundersökning” Grafik: Tobias Sterner