Varan har lagts till i varukorgen
Måste informera om farliga kemiska ämnen
Bestämmelser 23 jan 2017
farliga-amnen
Personer som köper varor som innehåller mer än 0,1 procent av något av de fyra ämnena har nu rätt att få veta det. Montage: Mostphotos, Tobias Sterner
Fyra kemiska ämnen har lagts till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. Nu måste de som köper varor som innehåller mer än 0,1 procent av något av ämnena få reda på det.

Medlemstatskommittén Echas, den europeiska kemikaliemyndigheten, har lagt till fyra nya ämnen på EU:s så kallade kandidatförteckning.

De ämnena som förts upp är:

  • ­Bisfenol A, på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.
  • PFDA, då det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.
  • 4-HPBL, på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön.
  • PTAP, även det på grund av hormonstörande egenskaper.

Särskilda krav

När ett ämne har lagts till i förteckningen innebär det att särskilda krav gäller, bland annat gällande information till köpare. De som köper varor för yrkesmässigt bruk och varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett av ämnena måste nu bli informerade om det.

– Det är det första steget i tillståndssystemet. Sedan är det en lång tid till att de som använder ämnena i tillverkning måste söka tillstånd för att få göra det. Om man inte gör det får man inte använda dem, säger Margareta Warholm, sakkunnig på Kemikalieinspektionen.

Används i plast

Ämnet bisfenol A är en vanlig komponent i många plaster idag. Det har också konstaterats att den stör reproduktionsförmågan, enligt Margareta Warholm. Studier har också visat att tappvattenrör som renoverats med vissa expomaterial läckt ut bisfenol A till vattnet. Därför har det blivit förbjudit att använda.

En del av syftet med att föra upp ämnena på kandidatförteckningen är att man på lång sikt vill få bort dem. Det kan dock göras undantag för de som använder ämnena i tillverkning, om de kan visa att det inte finns andra bra alternativ.

FAKTA Detta är kandidatlistan

Kandidatlistan är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. När ett ämne har lagts till på listan ställer det krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet.

Om ämnet ingår i en vara är det krav att leverantören av varan informerar om detta. Konsumenter har också rätt att på begäran få samma information senast 45 dagar efter att varan levererats.

Källa: Kemikalieinspektionen
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Detta är kandidatlistan

Kandidatlistan är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. När ett ämne har lagts till på listan ställer det krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet.

Om ämnet ingår i en vara är det krav att leverantören av varan informerar om detta. Konsumenter har också rätt att på begäran få samma information senast 45 dagar efter att varan levererats.

Källa: Kemikalieinspektionen