Varan har lagts till i varukorgen

Hon visar vägen genom tidiga skeden

Arkitektur 20 jan 2017
tidiga_skeden
Nina Ryd är författaren bakom boken "Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning". Foto: Tobias Sterner
Hur blir ett byggprojekt framgångsrikt innan det ens blivit ett projekt? Det är frågan Nina Ryd vill besvara i sin nya bok ”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”.

Det kan vara lockande att ganska omgående börja diskutera projektering och färdiga lösningar i ett byggnadsprojekt. Men den som har för bråttom riskerar att förlora viktiga värden.

I stället för snabba puckar blir det dyra läxor och kostsamma ändringar senare i processen. Den slutsatsen drar Nina Ryd som skrivit boken "Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning".

– Jag tror att en del ovana byggherrar och beställare vill se en snabb lösning och utgår från ett enda alternativ som man sedan modifierar och modifierar, i stället för att ägna tid åt att ta fram fler alternativ för att på så sätt förstå vad man vill åstadkomma, säger Nina Ryd.

Ofta helt avgörande

Enligt henne är det tidiga skedet inför ett bygg- eller anläggningsprojekt ofta helt avgörande för om projektet ska bli framgångsrikt. Boken hon nu skrivit ska vara ett hjälpmedel i processen.

– Det är väldigt svårt att lämna tillbaka ett hus på ångervecka. Därför behöver man veta hur man specificerar och identifierar behov och reder ut vad byggnaden ska vara till för och vilken effekt man vill uppnå innan man börjar bygga.

Frågan är var det tidiga skedet börjar och slutar. Beroende på vem man frågar kommer svaren att bli vitt skilda, konstaterar Nina Ryd. För exempelvis en kommun kan det handla om arbetet med en översiktsplan medan det för en entreprenör skulle kunna vara den första kontakten med beställaren.

Det är en framgångsfaktor att våga ta betalt för de värden man skapar i tidiga skeden

Hennes egna definition

Nina Ryd använder sig av projektteori för att göra en definition. Där säger man att ett projekt är igång när mål klargjorts och det finns en budget, en organisation och en tidsplan.

– Om någon av dessa faktorer inte är uppfyllda så vill jag hävda att det handlar om tidigt skede.

Målgruppen för Nina Ryds bok är ganska bred. Den vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med projekt innan de faktiskt blivit projekt.

Ska ge bra start

Syftet är att ge en övergripande beskrivning av vilka faktorer som är betydelsefulla för att få en bra start. Det behovet finns inte minst på många arkitektkontor, anser Nina Ryd.

– Det är en framgångsfaktor att våga ta betalt för de värden man skapar i tidiga skeden och det är en viktig tjänst att kunna tillhandahålla, i stället för att till exempel bara ta betalt per projekterad ritning.

Boken är en vidareutveckling på en skrift Nina Ryd gjorde redan för ett par år sedan, och till grund ligger ett stort antal intervjuer med personer i branschen. Betydelsen av kommunikation har varit ett återkommande samtalsämne i intervjuerna.

Budskap att förmedla

Enligt Nina Ryd handlar det exempelvis om förmågan att på vanlig enkel svenska kunna förmedla vad det är man vill åstadkomma. Hon nämner Aula Magna vid Stockholms universitet som ett bra exempel.

aula-magna-foto-orasis-webb Aula Magna hade en enkel men tydlig målformulering, tycker Nina Ryd. Foto: Orasis/Stockholms Universitet

– ­Där hade man målformuleringen att lokalen skulle rymma ett visst antal personer och ha god hörbarhet för tal. Den enkla formuleringen levde genom hela projektet och var väldigt dimensionerande för allt från brandutrymning till akustik, värme och ventilation.

Enligt Nina Ryd finns det idag något av en motsättning mellan traditionellt och modernt sätt att arbeta. I den äldre varianten gjorde man i det tidiga skedet en kravställning, pekade ut behov som översattes till projektet och sedan var det i princip bra med det.

Moderna processer anpassar

I modernare processer handlar det mycket om att kunna anpassa sig till förändringar och skiftande krav under resans gång.

– ­Det finns de som hävdar att det gamla sättet är helt förlegat. Men jag menar att man behöver båda delarna och måste kunna arbeta systematiskt men också vara väldigt lyhörd för förändringar, gärna innan de kommer.

Nina Ryd är arkitekt och biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Hennes bok "Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning" ges ut av Svensk Byggtjänsts förlag och projektet har genomförts i samverkan med Byggherrarna och Sveriges Arkitekter.

OM Nina Ryd

  • Ålder: 48
  • Yrke: Biträdande professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola.
  • Bakgrund: Mångårig forsknings- och undervisningserfarenhet såväl som praktisk erfarenhet om lokalplanering, programarbete och byggherrerollen.
  • Bor: I Göteborg.
  • Aktuell: Med boken ”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”.
SUMMERING Två röster om arbete i tidigt skede

Emma Jonsteg, arkitekt på Utopia och vice ordförande i Sveriges arkitekter:

" I arkitektvärlden använder nog de flesta det tidiga skedet för skisser, idéer och analys. Det varierar naturligtvis hur mycket tid man har för det. Vi försöker även engagera vår kund i det skedet så att det vi föreslår blir väl förankrat."

Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborg:

"Tidigt skede är den viktigaste delen av processen, tycker jag. Det är då man kan få in diskussioner kring gestaltning i sitt sammanhang. Sedan kan processen med byggaren starta för att utforma önskat innehåll inom ramarna för det man kommit fram till i den tidiga processen."

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Projektering Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

OM Nina Ryd

  • Ålder: 48
  • Yrke: Biträdande professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola.
  • Bakgrund: Mångårig forsknings- och undervisningserfarenhet såväl som praktisk erfarenhet om lokalplanering, programarbete och byggherrerollen.
  • Bor: I Göteborg.
  • Aktuell: Med boken ”Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning”.
SUMMERING Två röster om arbete i tidigt skede

Emma Jonsteg, arkitekt på Utopia och vice ordförande i Sveriges arkitekter:

" I arkitektvärlden använder nog de flesta det tidiga skedet för skisser, idéer och analys. Det varierar naturligtvis hur mycket tid man har för det. Vi försöker även engagera vår kund i det skedet så att det vi föreslår blir väl förankrat."

Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborg:

"Tidigt skede är den viktigaste delen av processen, tycker jag. Det är då man kan få in diskussioner kring gestaltning i sitt sammanhang. Sedan kan processen med byggaren starta för att utforma önskat innehåll inom ramarna för det man kommit fram till i den tidiga processen."