Varan har lagts till i varukorgen
Handbok ger stöd inför nya elsäkerhetslagen
Bestämmelser 19 jan 2017
elsakerhetshandboken
Handboken innehåller tips och stöd som syftar till att hjälpa företagen med förberedelserna inför att den nya elsäkerhetslagen träder i kraft. Montage: Tobias Sterner och Elsäkerhetsverket
När den nya elsäkerhetslagen träder i kraft första juli innebär det nya krav för de som utför elinstallationer. En ny handbok från Elsäkerhetsverket ska ge stöd vid omställningen då ansvaret flyttas från elinstallatören till företaget.

– Det här är en ganska stor förändring för elinstallationsföretagen som ställer helt nya krav på just företagen, säger Camilla Arnäs- Nielsen, projektledare för kommunikation kring den nya elsäkerhetslagen och där handboken är en av de stöttande aktiviteterna.

Personer med rätt kompetens

Från den första juli i år stipulerar den nya elsäkerhetslagen att företagen ska utöva egenkontroll enligt ett fastställt egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat omfatta organisationer, system, rutiner och de övriga åtgärder som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

Handboken är tänkt att fungera för olika branscher och för både stora och små företag. Dessa kan ofta ha olika förutsättningar och utmaningar när de ska utforma ett egenkontrollprogram för just sin form av verksamhet.

En digital handbok

Den nya elsäkerhetslagen är sedan i somras beslutad och klar, medan förordningen kommer att spikas först i vår.

– Det vi presenterat nu  är en preliminär utgåva av handboken eftersom vi väntar in att den nya förordningen och de föreslagna föreskrifterna ska komma på plats under våren. Men vi vill ge de som berörs av reglerna information i god tid så att de kan sätta igång sitt arbete redan nu. Vi har valt det arbetssättet och menar att vi måste våga informera redan nu även om allt inte är beslutat , säger Camilla Arnäs- Nielsen.

camilla-arnas-nielsen-elsakerhetsverket Camilla Arnäs-Nielsen, Elsäkerhetsverket.

På grund av detta finns handboken än så länge endast i en digital version. En tryckt version kan komma att publiceras efter att förordningen och föreskrifter är satta. Men i första skedet uppdateras den digitala versionen.

Inte rättsligt bindande

Informationen i handboken är inte rättsligt bindande. Handboken innehåller dock information om de regler som gäller, som i sin tur är rättsligt bindande.

– Även om handboken i första hand är skriven för företag som utför elinstallationsarbeten, kan den med fördel läsas av alla som arbetar med el; utbildare, anläggningsinnehavare, entreprenörer med flera, menar Camilla Arnäs- Nielsen.

Nytt register användbart för beställare

Alla företag som utför elinstallationer på annans anläggning måste efter den första juli registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket innan ett arbete påbörjas. Men Elsäkerhetsverket har redan nu börjat ta emot företagsregistreringar. Registret kommer från och med 1 juli att bli sökbart under tjänsten ”Kolla elföretaget”.

– Registret blir en e-tjänst som baseras på de registrerande företagen. Det blir användbart till exempel för beställare som vill anlita underleverantörer som utför elinstallationer. De får nu ett verktyg att kolla upp företagen de planerar att anlita. Jag tror även att detta kan bli ett sätt att stärka hela branschen, säger Camilla Arnäs- Nielsen.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Dessa företag räknas som elinstallationsföretag:

Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det gäller även de som utför arbete på egen anläggning.

Det innebär att företag inom branscher som hissinstallatörer, industri, järnvägsentreprenörer, fastighetsskötsel, elnätsbolag och kyl-, värme- och ventilationsföretag från och med den 1 juli 2017 kan vara elinstallationsföretag. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i. Ett elinstallationsföretag kan vara allt från ett aktiebolag eller enskild firma till myndighet eller kommun.

Källa: Elsäkerhetsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation Utbildning
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Dessa företag räknas som elinstallationsföretag:

Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det gäller även de som utför arbete på egen anläggning.

Det innebär att företag inom branscher som hissinstallatörer, industri, järnvägsentreprenörer, fastighetsskötsel, elnätsbolag och kyl-, värme- och ventilationsföretag från och med den 1 juli 2017 kan vara elinstallationsföretag. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i. Ett elinstallationsföretag kan vara allt från ett aktiebolag eller enskild firma till myndighet eller kommun.

Källa: Elsäkerhetsverket