Varan har lagts till i varukorgen
Handbok ger dig koll på regeländringar
Bestämmelser 27 jan 2017
bostadsb-webb
Handboken bostadsbestämmelser 2017 ger vägledning och förslag på lösningar. Foto: Montage.
Att tillämpa och förstå ändringar i byggreglerna kan vara snårigt. Som hjälp finns nu handboken Bostadsbestämmelser 2017.

Sedan förra året finns en hel del regeländringar att förhålla sig till i och med BBR 23 och BBR 24. Frågan är bara hur ändringarna tillämpas i praktiken. Den som behöver stöd i detta har nu fått ett hjälpmedel.

Sedan nyligen finns handboken Bostadsbestämmelser 2017 som vägleder i frågor om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö. Både i fråga om nybyggnad och ombyggnad. Handboken reder ut regeländringarna och ger även förslag på olika lösningar.

Krav vid ombyggnad

Bland annat handlar det om förtydliganden av krav vid ombyggnad, ändringar av byggnader med hänsyn till verksamhetskrav samt förbud mot förvanskning.

De här sakerna finns med både i avsnitten om de tekniska egenskapskraven och i avsnitten om definitioner och tillämpningsområde. Tanken är att skapa en bättre och mer enhetlig rättstillämpning

Även vad det gäller utformning av bostäder har det skett mindre förändringar. Avsikten är att förenkla reglerna och ge mer flexibilitet i byggandet. Exempelvis finns inte längre något krav på plats för hemarbete och föreskriften om plats för parsäng i bostäder av en viss storlek har ändrats till allmänt råd.

Verifiering av energianvändning

I BBR 24 finns krav på verifiering av byggnaders specifika energianvändning samt mindre ändringar av kraven på energihushållning.

Författare till den nya handboken är Hans Örnhall, arkitekt och tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Hans Örnhall är idag praktiserande arkitekt och sakkunnig i frågor kring byggnadsutformning och säkerhet i byggnader.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter