Varan har lagts till i varukorgen
Digitalisering räddar Byggdok
Arkitektur 23 jan 2017
Digitaliseringen av rapporter från Byggforskningsrådet räddar många år av svensk byggnadskunskap. Genom ett projekt lett och initierat av Nationellt Renoveringscentrum ihop med Göteborgs universitetsbibliotek finns nu 2500 rapporter tillgängliga.

Byggforskningsrådet, BRF, finansierade mellan åren 1944 och 2000 forskning inom byggande och samhällsplanering. Rådet hade även som uppgift att informera om forskningsresultaten.

Totalt publicerades drygt 4 500 rapporter som täcker stort som smått inom byggande och samhälle – med andra ord en gedigen dokumentation av svensk modern byggnadshistoria.

Digitalisera istället för kassera

När den största databasen för svensk byggforskning, Byggdok, och dess bibliotek avvecklades 2004 formades idén om att dokumenten kunde digitaliseras i stället för att kasseras. 2010 återstartades Byggdoks kunskapsbank i form av en databas tillgänglig via Internet.

Då fanns 268 000 ämnesindexerade referenser från perioden 1966-2006, och 120 poster från perioden 1900-1965.

Värdefulla dokument

Efter ytterligare ett antal år påbörjades samarbetet med Göteborgs universitet och förberedelserna med att rädda byggnadshistoriskt värdefulla dokument och rapporter i pappersformat undan glömska genom digitalisering. Under 2016 genomfördes allt arbete och nu är dokumentationen klar.

Projektet som genomfördes tillsammans med Lunds tekniska högskola har tillgängliggjort 2 500 av Byggforskningsrådets rapporter.

Underlättar för alla

− Vi har skannat, texttolkat, publicerat och länkat upp de digitaliserade pdf:erna från rapportserien i Libris nationella bibliotekskatalog. Vi har också långtidsarkiverat bildfilerna som ingår i samlingen, säger Lennart Stark, digitaliseringskoordinator på Göteborgs universitetsbibliotek.

Litteratur som tidigare fanns i databasen Byggdok var sällan ämnesklassificerad i bibliotekskatalogerna. Det arbete som nu gjorts underlättar avsevärt för alla som är intresserade av att hitta relevant litteratur inom byggforskning.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Forskning Renoveringar Samhällsplanering Utredning och program
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter