Varan har lagts till i varukorgen
Byggnads välkomnar ny jämställdhetsmyndighet
Johan Lindholm ordförande Byggnads på en arbetsplats
Johan Lindholm ordförande på Byggnads tror att den nya jämställdhetsmyndigheten kan påverka byggbranschen positivt. Foto: Terese Perman
– Jag tror att det är en jättebra satsning och har stora förhoppningar på att den kommande myndigheten kan samordna och leverera konkret politik för ökad jämställdhet i byggbranschen, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm om den föreslagna myndigheten.

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018.

Tummen upp från Byggnads

Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, är positiv till myndigheten eftersom ett av Byggnads prioriterade mål är att andelen kvinnliga medlemmar ska öka från en till fem procent.

– Vi har nu kommit en bit på vägen, bland annat genom vår kampanj Stoppa Machokulturen, interna utbildningsinsatser och ett förändrat synsätt som börjar få genomslag i branschen. Det arbetet har bara börjat och nu kör vi vidare. Full fart framåt!

Byggnads anser att det handlar om att få fler aktörer att inse vad som behöver göras, det handlar om attityder hos arbetsgivare, hos byggnadsarbetare och även skolvärlden där tjejer avråds från att söka byggprogrammen. Men kan en jobba som undersköterska i vården kan en arbeta i byggbranschen.

– Byggbranschen är en härlig och expansiv bransch där vi vill se många fler kvinnor, säger Johan Lindholm.

Enligt honom bidrar Byggnads gärna med kompetens och kunskap kring jämställdhetsarbetet för att stödja den planerade myndigheten. Han ser fram emot en dialog när myndigheten är på plats.

– En myndighet med samordningsansvar för jämställdhetsfrågorna hoppas jag kan få ihop olika aktörer att jobba gemensamt, och exempelvis få in Skolverket och Arbetsförmedlingen i arbetet med att ta vara på all kompetens inom byggbranschen som kvinnor och nyanlända, säger Johan Lindholm.

Johan Lindholm hoppas på att Byggnads kan få stöd av myndigheten för insatser som kan underlätta för nyanlända och andra grupper som står långt ifrån ett jobb.

– Det kan handla om översättningar av utbildningsmaterial, nya utbildningar och "prova-på" jobb avslutar Johan Lindholm.

Jämställdhetsmyndighet behövs

– En jämställdhetsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett jämställt samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt. Att utveckla jämställdhetsarbetet är avgörande när vi moderniserar den svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Många har redan visat intresse för myndigheten

Jämställdhetsmyndighetens arbete ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

− Sedan vi gick ut med nyheten om att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas har responsen varit överväldigande från intresserade kommuner och enskilda personer. Efter en sammantagen bedömning har regeringen beslutat att placera myndigheten i Göteborg. Myndigheten är ett viktigt steg framåt för en sammanhållen, långsiktig och effektiv jämställdhetspolitik, säger Åsa Regnér.

En särskild utredare har utsetts

Kerstin Alnebratt har utsetts till organisationskommitténs särskilda utredare. Hon är idag föreståndare för nationella sekretariatet för genusforskning.

Organisationskommitténs uppdrag är att föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018. Myndigheten kommer att ha 75 medarbetare. Tjänsten som myndighetschef utlyses under våren 2017 och tillsätts av regeringen i sedvanlig ordning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

FAKTA Jämställdmyndighetens uppgift:

  • Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
  • Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
  • Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • I övrigt bistå regeringen, t.ex. i det internationella samarbetet på området.
Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Jämställdmyndighetens uppgift:

  • Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
  • Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
  • Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • I övrigt bistå regeringen, t.ex. i det internationella samarbetet på området.