Varan har lagts till i varukorgen
Boverket har presenterat nära-nollenergikraven
Bestämmelser 13 jan 2017
Nybyggnation
I vår ska nya nära-nollenergikrav införas i Boverkets byggregler. Foto: Daniel Lillman
Specifik energianvändning ersätts av primärenergital och klimatzonerna av geografiska justeringsfaktorer, men skärpningen kommer först år 2021. Det framgick igår då Boverket presenterade sitt förslag till nya föreskrifter om nära-nollenergibyggnader.

Branschen har länge väntat på att få besked om hur de nya nära-nollenergikraven kommer att se ut. Det var därför många som lyssnade på Boverket igår då de presenterade sitt förslag till nya föreskrifter.

– Vi inför nu primärenergifaktorer. Vi tycker inte att vi har något val kring det, inledde Robert Johannesson, tillförordnad chef på Boverkets energienhet, seminariet med.

Oförändrade krav år 2017

Boverket föreslår ett genomförande i två steg, då det är bråttom att få regelverket på plats. Det första steget hoppas Boverket kunna införa redan den första april i år. Då föreslås en ändring i Boverkets byggregler, BBR, som bland annat innebär att den specifika energianvändningen ersätts av primärenergital och klimatzonerna av geografiska justeringsfaktorer.

– Det är bara en konvertering av dagens nivåer till det nya sättet att räkna. Grunden är att det ska vara oförändrade krav så långt det är möjligt, sa Mikael Näslund, teknisk expert på Boverket.

Skärpningen av kraven kommer först år 2021, då det andra steget genomförs. Då skärps bland annat primärenergifaktorn, som används för att räkna ut primärenergitalet, för el från 1,6 till 2,5. Det innebär enligt Boverket en skärpning av dagens krav på specifik energianvändning med 10-35 procent, beroende på byggnadstyp.

Remiss kommer under nästa vecka

Boverket räknar med att kunna gå ut med en formell remiss med konsekvensutredningar under nästa vecka. Eftersom det är bråttom att få regelverket på plats kommer remisstiden att bli kort, redan den 24 februari vill Boverket få in synpunkter på sitt förslag.

Redan nu går det att ladda ner utkastet på förslag till ändrade föreskrifter på Boverkets webbplats, se länken intill. Det går även att se Boverkets presentation där, som webbsändes.

FAKTA Bakgrund

I december förra året tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader. Boverket kunde därmed ta fram tillämpningsföreskrifter till förordningen.

FAKTA Ändringarna i korthet

  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning.
  • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna.
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner.
  • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark.
  • Alternativa energikraven för byggnader med Atemp <100 m2 i BBR (avsnitt 9:4) tas bort.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Bostäder Lokaler Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

I december förra året tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader. Boverket kunde därmed ta fram tillämpningsföreskrifter till förordningen.

FAKTA Ändringarna i korthet

  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning.
  • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna.
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner.
  • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark.
  • Alternativa energikraven för byggnader med Atemp <100 m2 i BBR (avsnitt 9:4) tas bort.
Fördjupningsmaterial