Varan har lagts till i varukorgen

3 000 pålar fixerar lurig jord

Göta kanal
Vid Norsholm ska 3 000 pålar av granvirke ner i marken. På bild: Jonny Pettersson på NCC, Micaela Nordberg redaktör Svensk Byggtjänst, Anders Donlau, projektledare för Göta kanal 2.0 och Anna Meyer, marknadschef för Göta kanal. Foto: Tobias Sterner
Renoveringen av Göta kanal är i full gång. I Norsholm pågår ett av de största projekten där den ursprungliga dragvägen ska återställas efter årtionden under vattenytan.

Sommaren 2016 blev det officiellt att Göta kanal ska genomgå en större renovering under fem år. Nästan åtta mil av kanalens totala 8,7 mil har tömts på vatten och flera projekt är nu i full gång.

I Norsholm, i Norrköpings kommun, jobbar man med att återställa den tidigare kanalbanken och bygga en ny dragväg i direkt anslutning till kanalen. Dragvägarna längs kanalen byggdes ursprungligen för de djur som drog båtarna på kanalen, idag används vägarna främst av turister som vill beskåda kanalen från sidan.

Dragvägen är bra ur säkerhetssynpunkt för kanalens turister men även för oss då det blir enklare att utföra åtgärder i kanalen

Ser man till hela Göta kanal så finns det endast en sträcka som inte har en dragväg i direkt anslutning till kanalen och den ligger i Norsholm. Här ligger cirka 600 meter av vägen en bit upp. Detta gör att man som cyklande eller gående får ta en liten avstickare när man passerar sträckan, något som gör att den inte riktigt fyller sin funktion som man vill att dessa vägar ska fylla.

– Dels så vill vi ju att våra cyklande och gående turister ska ha direkt närhet längs med hela kanalen och dels så vill vi att vägen ska ligga nära av säkerhetssynpunkt om något skulle hända på kanalen och om hjälp behöver tillkallas. Vägen är också bra i de fall vi behöver utföra åtgärder i kanalen, säger Anders Donlau, projektledare för Göta kanal 2.0.

Återskapar kanalbanken

Renoveringsinsatserna i Norsholm utförs på södra sidan av kanalen på båda sidor om brofästet till E4-bron som går strax ovanför kanalen. Vattnet på det cirka 600 meter långa arbetsområdet har pumpats bort och all torv, jord och krossmaterial som under många år rasat ut i kanalen har dragits tillbaka och lagts upp på marken.

Traditionellt sett så använder man kalk- eller betongmaterial vid den här typen av pålning men trä känns mer "Göta kanal"

När Svensk Byggtjänst är på plats har den ursprungliga kanalprofilen tagits fram och arbetet med att stabilisera området är i full gång. Metoden som man använder sig av kallas bankpålning. Traditionellt sett så använder man kalk- eller betongmaterial vid den här typen av pålning men just i det här projektet har man valt att använda sig av pålar tillverkade av färskt granvirke.

– Det var NCC, som har totalentreprenaden för det här projektet, som kom med förslaget. Vi kände att det var ett bra alternativ till traditionell lösning. Dels så känns det mer genuint och lite mer "Göta kanal" samtidigt som det är ett hållbart och naturligt material, säger Anders Donlau.

Pålning med färskt granvirke

Totalt ska cirka 3 000 långa färska granar, om 12-20 meter, slås ner i marken på en sträcka om cirka 320 meter. Nere i marken sväller de av vätan och "växer" på några dagar ihop med varandra. Själva pålningsarbetet beräknas ta cirka 15 veckor.

– När en stabil grund har skapats lägger man på bergkrossmaterial i flera olika fraktioner varvat med ett så kallat geonät mellan de olika lagren. Detta för att hålla ihop konstruktionen och fördela lasttrycket. Sedan avslutar vi med att slå hela banken med en vält så att den komprimerar sig ordentligt och på kanalvallen bygger vi sedan den nya dragvägen, säger Jonny Pettersson på NCC.

Den största utmaningen i projektet har varit att hålla undan leran

Har ni möts av några utmaningar i projektet?

– Den största utmaningen i projektet har varit att hålla undan leran och få bort materialet i tid så att framdriften ska kunna utföra sitt jobb, det vill säga att påla. Det har gått bra men krävt en del planering. Som det ser ut nu så kommer vi att bli klara i tid, säger Jonny Pettersson.

Arbetet i Norsholm påbörjades i slutet av oktober och kommer vara färdigställt till kanalöppningen i maj 2017. Projektet är ett av de mest komplicerade som genomförs inom hela renoveringsprojektet och beräknas omsätta 25 miljoner kronor.

FAKTA Göta kanal

Göta kanal 2.0 är ett femårsprojekt där stora delar av kanalen renoveras fram till 2020. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214). Satsningen beräknas kosta 500 miljoner kronor varav Regeringen har avsatt 150 miljoner under 2016-2017 som bidrag för upprustningen.

 

FAKTA Historien bakom

Baltzar von Platen startade byggnationen av Göta kanal år 1810 och den 26 september 1832 invigdes kanalen. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Hållbarhet Konstruktion Renoveringar
Fackområden

Anläggning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Göta kanal

Göta kanal 2.0 är ett femårsprojekt där stora delar av kanalen renoveras fram till 2020. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214). Satsningen beräknas kosta 500 miljoner kronor varav Regeringen har avsatt 150 miljoner under 2016-2017 som bidrag för upprustningen.

 

FAKTA Historien bakom

Baltzar von Platen startade byggnationen av Göta kanal år 1810 och den 26 september 1832 invigdes kanalen. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal.

Fördjupningsmaterial