Varan har lagts till i varukorgen

Utsläpp av freon fortfarande ett problem

Avfall 10 feb 2017
Cellplastisolering (CFC-haltig) vid markarbete
Material som innehåller CFC (freon) ska hanteras som farligt avfall vid rivning. Foto: Anamaria Mejia
CFC-haltigt material (freon) i byggnader är fortfarande ett problem vid rivning. CFC är en kraftig växthusgas och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen sker under hela livscykeln men speciellt vid rivning. Trots information så är det bara tio procent av rivningsmaterialet som hanteras rätt.

Nu har Sveriges Byggindustrier återigen inlett ett samarbete med Naturvårdsverket för att upplysa vad som gäller när man ska riva CFC-haltigt byggnadsmaterial.

En del känner inte till hur man handskas med CFC vid rivning, andra struntar helt enkelt i det

Samarbete som ska öka kunskapen

Avfall som innehåller CFC är farligt avfall och ska hanteras som sådant. Det är allvarligt att det inte alltid sker, eftersom CFC i atmosfären bidrar till uppvärmningen av vår planet och förtunning av ozonskiktet. Det är bara cirka tio procent av allt rivningsmaterial som innehåller CFC som hanteras rätt. En förklaring att det är så kan vara att inventeringen som föregår en rivning är bristfällig.

marianne-hedberg_200x250 Marianne Hedberg miljöexpert Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

– En del känner inte till hur man handskas med CFC vid rivning, andra struntar helt enkelt i det, säger Marianne Hedberg miljöexpert Sveriges Byggindustrier.

För att komma till rätta med hanteringen måste materialet identifieras så att fastighetsägare kan se till att materialet hanteras korrekt vid rivningen. En bra inventering och transport till en anläggning som kan ta hand om materialet på rätt sätt krävs också.

Film som visar hur man ska göra

Sveriges Byggindustrier har tagit fram en kort film om CFC i isolering tillsammans med Naturvårdsverket. Filmen ska bidra till att öka kunskapen om att denna typ av äldre isolering är ett problem med allvarliga konsekvenser om materialet inte hanteras rätt vid rivning.

– Trots information och lagkrav har hanteringen av CFC-haltigt rivningsmaterial inte blivit bättre.
Nu hoppas både vi och Naturvårdsverket på en förbättring genom vår informationsfilm så att klimat- och ozonskiktspåverkan från olagliga utsläpp minskar, säger Marianne Hedberg.

Ingen rutin för generell inventering av CFC

Hos Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, finns det ingen rutin för generell inventering om det finns CFC-haltiga material inbyggda i fastighetsbeståndet.

claes-gothman_200x250 Claes Göthman förvaltningschef SKB. Foto: SKB

– Om vi misstänker att det kan finnas CFC-haltiga material när vi ska bygga om eller riva så kontaktar vi en certifierad rivningsfirma som gör en inventering, river och sedan fraktar bort materialet till destruktion på en godkänd anläggning, säger Claes Göthman förvaltningschef Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Viktigt att hantera CFC rätt

CFC är förbjudet sedan 1990-talet men isolering blåst med CFC finns inbyggt i hus och konstruktioner från 1950-talet och framåt, och det handlar om stora mängder. Om materialet sönderdelas kommer gasen ut i atmosfären. Alla har ett ansvar och det är viktigt att informera sig om hur man gör rätt. Isolering med CFC är farligt avfall och det är ett lagbrott att inte hantera det korrekt. Se till att de företag du anlitar har tillstånd att hantera CFC-innehållande farligt avfall.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö Renoveringar Sanering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial