Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Utmaningar när miljonprogram möter framtid
Arkitektur 15 feb 2017
bildspel-stacken-breddare
Stjärnhuset i Bergsjön från 1969 genomgår en omfattande renovering. När skyddsnätet tas bort kommer inget vara sig likt. Synd, tycker en del medan andra gillar framtidsperspektivet. Foto: Anna-Klara Aspegren
Allt fler bevarandeprogram för bebyggelse omfattar nu miljonprogramshus och frågan väcks hur man ska lyckas både bevara och modernisera. Hyreskooperativet Stackens renovering satte myror i huvudet på de inblandade.
Under lång tid har de kommunala bevarandeprogrammen omfattat bebyggelse fram till 1950-talet. Nu är allt fler måna om att utöka tidsrymden och även ge miljonprogramsområden bevarandestatus.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

OM Ingen motsättning till modernisering

”Moderna Göteborg” är ett projekt som igångsattes år 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse och som utgör ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen. Programmet har nu godkänts av byggnadsnämnden som i sin tur har föreslagit kommunfullmäktige att anta programmet.

Madelene Seberbrink, antikvarie på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, har arbetat med programmet i två års tid och berättar om syftet.

– Avsikten är att komplettera kommunens befintliga kulturmiljöprogram, även kallade bevarandeprogram. Moderna Göteborg syftar till att belysa de karaktärsdrag som kan vara såväl unika som typiska för den aktuella bebyggelseperioden, och möjliggör en en högre kvalitet vid planering och bygglovgranskning. Bevarandemålet kan i sig innebära att vissa justeringar i det befintliga beståndet kan vara motiverade. Programmet ska ge vägledning vid sådana avvägningar, säger Madelene Seberbrink.

Vilka effekter vill du att Moderna Göteborg ska få?
– Jag önskar att vi alla får upp ögonen för dessa områden och de kvaliteter som finns. Det är också en identitetsfråga för de boende. Att belysa de kulturhistoriska värdena bidrar till att nyansera och stärka ett områdes identitet. Jag hoppas de boende ska bli mer medvetna om sin omgivning och känna sig stolta.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bestämmelser Bostäder Ekonomi Energieffektivisering Hållbarhet Samhällsplanering Utredning och program
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

OM Ingen motsättning till modernisering

”Moderna Göteborg” är ett projekt som igångsattes år 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse och som utgör ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen. Programmet har nu godkänts av byggnadsnämnden som i sin tur har föreslagit kommunfullmäktige att anta programmet.

Madelene Seberbrink, antikvarie på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, har arbetat med programmet i två års tid och berättar om syftet.

– Avsikten är att komplettera kommunens befintliga kulturmiljöprogram, även kallade bevarandeprogram. Moderna Göteborg syftar till att belysa de karaktärsdrag som kan vara såväl unika som typiska för den aktuella bebyggelseperioden, och möjliggör en en högre kvalitet vid planering och bygglovgranskning. Bevarandemålet kan i sig innebära att vissa justeringar i det befintliga beståndet kan vara motiverade. Programmet ska ge vägledning vid sådana avvägningar, säger Madelene Seberbrink.

Vilka effekter vill du att Moderna Göteborg ska få?
– Jag önskar att vi alla får upp ögonen för dessa områden och de kvaliteter som finns. Det är också en identitetsfråga för de boende. Att belysa de kulturhistoriska värdena bidrar till att nyansera och stärka ett områdes identitet. Jag hoppas de boende ska bli mer medvetna om sin omgivning och känna sig stolta.