Varan har lagts till i varukorgen
Spillepengens trafikplats nominerad
8 feb 2017
spillepengen
Trafikplatsen Spillepengen i Malmö är nominerad i tävlingen Årets bygge. Foto: Lars Bendroth, Malmö Stad
Malmö är idag hårt trafikerad, med långa pendlingsköer som följd. För att förbättra kapaciteten och säkerheten för trafik till Norra Hamnen, har man byggt Nya trafikplats Spillepengen.

Genom att bygga om den Årets Bygge nominerade trafikplatsen Spillepengen med en ny cirkulationsplats och en ny "fly-over-bro" gynnas tillväxten i Malmö genom expansionen i Norra hamnen. Redan idag råder kapacitetsbrist vid trafikplatsen vid rusningstrafik. Nya verksamheter och en utveckling av Norra hamnen förväntas skapa ökad tillväxt och en ökad trafik till och från hamnen. 

– Betydelsefull för Malmös utveckling. Och för hållbara och säkra transporter till hamnen när staden växer, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, till Sydsvenskan vid invigningen.

Trafiksäker miljö

Förändringarna väntas leda till omedelbara effekter så som en trafiksäkrare miljö,
färre köbildningar i rusningstrafik och en bättre entrépunkt för bilister som färdas längs Västkustvägen. Dessutom kommer motorvägen Malmö-Lund att avlastas från all den extra trafik som sökt sig dit under de arton månader som Spillepengsrondellen byggts om.

Målet med ombyggnaden

Utifrån platsens förutsättningar och de transportpolitiska målen togs fem projektmål fram:
• förbättra trafiksäkerheten
• öka transportkvaliteten för gods- och persontrafik
• utveckla befintliga värden i landskapet
• skapa attraktiva gång- och cykelstråk samt
• förstärka ringvägarna runt Malmö.

Det är Malmö kommun och Trafikverket som i samverkan arbetat med projektet.

20 projekt nomineras

Fram till prisutdelningen den 27 mars ska sammanlagt 20 projekt nomineras till Årets Bygge 2017. Vartefter de olika bidragen presenteras kommer Svensk Byggtjänst att skriva kontinuerligt om tekniska utmaningar och lösningar kring de olika projekten.

 

Fördjupningsmaterial

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.