Varan har lagts till i varukorgen
Råd om brandskyddskrav vid ombyggnad
Brand 6 feb 2017
Ombyggnad-ventilation
En ventilationsombyggnad påverkar ofta brandskyddet. Foto: Thord Sköldekrans
Om du bygger om eller renoverar en byggnad kan brandskyddet påverkas. En ny bok ger vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller och hur de kan uppfyllas.

Det kan vara svårt att förstå bygglagstiftningens krav vid ombyggnad och underhåll. Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren har därför tagit fram handboken "Brandskydd vid ombyggnad och underhåll" som riktar sig till de som planerar, projekterar och utför ventilationsombyggnader, fasadombyggnader och stambyten.

Fokus ligger på ventilationsombyggnader

Handboken ger vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller vid en viss typ av underhåll, ändring eller ombyggnad. I boken redovisas ett stort antal exempel med förslag till utformningar och lösningar. Några olika typer av ändringar som tas upp är:

 • Byte av frånluftsfläkt till frånluftsvärmepump
 • Byte av helt kanalsystem
 • Ny spisventilation i bostadskök
 • Ny mekanisk tilluft
 • Ändrade flöden och tryck
 • Flytta fläkt från vind till källare
 • Fasadtätning
 • Stambyte
 • Storkök, byte av kåpa men behålla kanalsystem

Eftersom ändringar av ventilationssystem ofta är mer komplicerade än fasadrenoveringar och stambyten, handlar handboken främst om ventilationssystem.

Baseras på dialog med Boverket

I förordet till boken skriver författaren, Nils Olsson, att brandskyddskraven för de olika typer av ändringar som redovisas i handboken baseras på dialog med Boverket.

– Det bekräftar bokens status, säger Mats Östlund, informatör på Svensk Byggtjänst.

FAKTA Bokens omfattning

 1. Förord
 2. Inledning
 3. Vad händer vid brand och hur påverkas ventilationssystemet
 4. Bygglagstiftningens krav vid ändringar
 5. Brandskyddskrav i tidigare bygglagstiftning
 6. Nybyggnadskrav i bygglagstiftningen
 7. Brandgasspridning – metoder att uppfylla nybyggnadskrav
 8. Strömförsörjning vid fläktar i drift
 9. Styrning och branddetektion
 10. Brandskyddskrav vid olika typer av ändringar
 11. Kontroll och funktionsprovning
Bevaka ämnen i artikeln

Brand Bestämmelser Produktion Projektering Renoveringar Ventilation
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bokens omfattning

 1. Förord
 2. Inledning
 3. Vad händer vid brand och hur påverkas ventilationssystemet
 4. Bygglagstiftningens krav vid ändringar
 5. Brandskyddskrav i tidigare bygglagstiftning
 6. Nybyggnadskrav i bygglagstiftningen
 7. Brandgasspridning – metoder att uppfylla nybyggnadskrav
 8. Strömförsörjning vid fläktar i drift
 9. Styrning och branddetektion
 10. Brandskyddskrav vid olika typer av ändringar
 11. Kontroll och funktionsprovning