Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Prisad ljusmiljö gav trygg trafikplats
Vägar och gator 23 feb 2017
spillepengen_nominerad
Ett tydligt gestaltningsmål var att trafikplats Spillepengen skulle upplevas som trygg, säker och vacker både dag som natt. Foto: Lars Bendroth, Malmö Stad
Ett tydligt gestaltningsmål var att trafikplats Spillepengen skulle upplevas som trygg, säker och vacker både dag som natt. Foto: Lars Bendroth, Malmö Stad
Det Årets Bygge-nominerade projektet trafikplats Spillepengen i Malmö är en av Skånes viktigaste knutpunkter. Ett av målen med projektet var att platsen skulle kännas ljus och trygg såväl dag som natt för både bilister, cyklister och gående.

– Vi hade en tydlig målbild där gestaltningskraven var att platsen skulle upplevas som trygg, säker och vacker både dag som natt. Att omvandla platsen från en bakväg in i Malmö till att visa att här börjar staden var viktigt, säger Conny Ragnarp, projektledare Malmö Stad.

20 000 fordon per dygn

Trafikplats Spillepengen ligger i norra Malmö och fungerar som den huvudsakliga infarten till Norra hamnen som är Malmös största industriområde. Här passerar cirka 20 000 fordon per dygn och för att förbättra kapaciteten och säkerheten för trafiken till Norra hamnen byggdes två broar på vardera 371 meter över cirkulationsplatsen. På det viset kan all tung trafik till hamnen köra i cirkulationsplatsen och all trafik till och från Malmö kan köra över bron, så platsen är viktig för stadsutvecklingen och det största projekt som Malmö Stad någonsin har gjort.

Nyckeln till Norra hamnen

Projektets interna benämning är "Nyckeln till Norra hamnen". Redan i förstudien togs det fram övergripande mål som förbättrad trafiksäkerhet, ökad transportkvalitet för gods och persontrafik, att utveckla befintliga värden i landskapet och vägrummet samt att skapa attraktiva gång-och cykelbanor.

Siktlinjer viktigt för trygghet

Gestaltningen var således viktig för både bilister, cyklister och gående som passerade cirkulationsplatsen.

Utmaningen är att få samma plats att uppfattas som lika trygg och säker under dygnets mörka timmar. Därför lade vi mycket tankearbete på ljussättningen.


– Att utforma en cirkulationsplats för gående och cyklister som ska uppfatta den som trygg, handlar mycket om siktlinjer och en vacker plats. Här valde vi att bygga två parallella broar istället för en. Broarna skulle inte ha skarpa kanter utan runda former så att man uppfattar bron som mindre tung och platsen under bron som rymlig och ljus. Sedan kompletterar man platsen med kloka val av träd, gräs och lökväxter. Detta är enkla saker som fungerar under dagen. Utmaningen är att få samma plats att uppfattas som lika trygg och säker under dygnets mörka timmar. Därför lade vi mycket tankearbete på ljussättningen av trafikplatsen, säger Conny Ragnarp.

Utmaning finna rätt ljuskälla

För ljussättningen anlitades Malmö stads ljusdesigner Johan Moritz.

– Den största utmaningen med projektet var att finna en ljuskälla som återger betongens färg på ett riktigt sätt. Att sedan receptet på betongen följs noga har gjort att resultatet blivit så gott som det blivit. En stor förståelse från brobyggaren har varit nyckeln till framgång, säger Johan Moritz.

Utmaningen med projektet var att finna en ljuskälla som återger betongens färg på ett riktigt sätt.

Trafikplats Spillepengen kom tvåa i svenska Ljuspriset och vann i kategorin Structures i den internationella ljustävlingen Darc Awards med motiveringen:

"En enkel belysning som ger en intressant ljusbild av bron. Brons gatubelysning kan ses som ett "pärlband". En säker plats för pendlande cyklister. Belysningen har bidragit till att stärka säkerhetsaspekten genom att öka belysningen inne i gång- och cykeltunneln med slutförandet av riktad markbelysning på kantväggarna."

– Vi har i Malmö fått en ljusbild som är omtalad i hela världen och inte minst en trafikplats som gående och cyklister kan använda dag som natt utan att uppleva otryggheten med mörka platser. Vi har fått god respons från pendlingscyklisterna som säger att "äntligen känns passagen trygg både dag och natt". Trafikplatsen används även flitigt i olika fototävlingar vilket känns roligt, säger Conny Ragnarp stolt.

OM Spillepengen

Byggherre: Malmö stad
Byggentreprenör: Peab Anläggning
Medfinansiär: Trafikverket
Broarkitekt: Ramböll
Landskapsarkitekt: Ramböll/Malmö stad
Ljusdesign: Malmö stad
Projektering: Tyréns/Reinertsen
Markkonsult: WSP Sverige
Betongentreprenör: Lambda
Totalkostnad: cirka 323 miljoner kronor

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Infrastruktur Elinstallation
Fackområden

Anläggning El & Tele
Fler nyheter

OM Spillepengen

Byggherre: Malmö stad
Byggentreprenör: Peab Anläggning
Medfinansiär: Trafikverket
Broarkitekt: Ramböll
Landskapsarkitekt: Ramböll/Malmö stad
Ljusdesign: Malmö stad
Projektering: Tyréns/Reinertsen
Markkonsult: WSP Sverige
Betongentreprenör: Lambda
Totalkostnad: cirka 323 miljoner kronor

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Fördjupningsmaterial