Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Installatörsföretagen varnar för ökad arbetsbörda
Bestämmelser 14 feb 2017
elektriker_dokumentation
Att Elsäkerhetsverket vill utöva en grundligare tillsyn över elinstallationer är mycket bra, menar Johan Martinsson vid Installatörsföretagen. Frågan är hur mycket dokumentation och merarbete det kommer att leda till för företagen. Foto: Arne Trautmann
Installatörsföretagen är positiva till den nya elsäkerhetslagen. Men de menar att arbetsbördan och kostnaderna för dokumentation kommer att bli betydligt högre än vad Elsäkerhetsverket uppgett – cirka 1-2 miljarder extra per år.
Den nya elsäkerhetslagen träder i kraft första juli och då flyttas ansvaret från elinstallatören till företaget, vilket ställer helt nya krav. Företagen måste bland annat upprätta ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt. Elsäkerhetsverket har uppskattat att detta arbete kommer att ta mellan 5 och 30 timmar per företag och år.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fakta kring det nya egenkontrollsprogrammet

  • Företagets egenkontrollsprogram ska ersätta det överinseende och den kontroll som elinstallatören har haft före idriftstagning.
  • Syftet med egenkontrollsprogrammet är att företagen ska säkerställa att deras utförande av elarbeten sker enligt lag.
  • Företagen måste registrera sig med sitt färdiga egenkontrollsprogram innan den 1 juli 2017.
  • Elsäkerhetsverket har tagit fram en handbok med bland annat en checklista som är tänkt som underlag för företagens arbete.
  • Installatörsföretagen håller på att ta fram ett digitalt verktyg som ska stödja företagen i att göra underlag för egenkontrollen.
Källa: Elsäkerhetsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation Utbildning
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fakta kring det nya egenkontrollsprogrammet

  • Företagets egenkontrollsprogram ska ersätta det överinseende och den kontroll som elinstallatören har haft före idriftstagning.
  • Syftet med egenkontrollsprogrammet är att företagen ska säkerställa att deras utförande av elarbeten sker enligt lag.
  • Företagen måste registrera sig med sitt färdiga egenkontrollsprogram innan den 1 juli 2017.
  • Elsäkerhetsverket har tagit fram en handbok med bland annat en checklista som är tänkt som underlag för företagens arbete.
  • Installatörsföretagen håller på att ta fram ett digitalt verktyg som ska stödja företagen i att göra underlag för egenkontrollen.
Källa: Elsäkerhetsverket