Varan har lagts till i varukorgen
Hon utreder kommunernas bostadsplaner
Arkitektur 14 feb 2017
hanna-wiik-webb
Hanna Wiik är förvaltningschef inom Stockholms läns landsting och ska nu bli särskild utredare för kommunernas bostadsplanering. Foto: SLL.
Hanna Wiik på Stockholms läns landsting ska utreda om alla kommuner bygger i den utsträckning de kan. Det är en av flera bostadsnyheter regeringen presenterade förra veckan.

Det presenteras just nu en ganska strid ström av nya utredningar och förslag för bostadsbyggande. Senast handlar det bland annat om kommunal bostadsplanering.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska jämföra behovet av byggande med hur mycket som faktiskt planeras.

Summan av kommunernas planering måste vara i nivå med behovsprognoserna, som bostadsminister Peter Eriksson (MP) uttrycker det i ett pressmeddelande.

– Regeringen ställer ökade krav på kommunal planering för att möta de växande bostadsbehoven. Det är viktigt att de nya bostäderna byggs i hela Sverige, men också att de planeras där människor vill bo och att vi möter efterfrågan på arbetsmarknaden.

Dialog med kommunerna

Utredningen ska göras i dialog med kommunala och regionala företrädare. Tanken är att man tillsammans ska kunna komma överens om hur mycket nya bostäder det bör planeras för i respektive kommun. På så sätt ska alla delar av landet bidra utifrån förutsättningarna där.

Den särskilda utredare som utsätts heter Hanna Wiik och är idag förvaltningschef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting. Uppdraget ska slutredovisas den 29 september.

Nyhet samma dag

Samma dag som den nya utredningen sjösattes kom en annan nyhet från regeringen. Här handlade det om kommunernas arkitekturarbete.

Vi måste också bygga hållbart och med estetiska ambitioner

Boverket har nämligen fått i uppdrag att undersöka "kommuners arkitektur- och gestaltningsfrågor inom ramarna för planerings- och bygglovsprocesser enligt plan- och bygglagen."

Uppdraget är en del av att ta fram en nationell arkitekturpolicy.

– Att bygga mycket räcker inte. Vi måste också bygga hållbart och med estetiska ambitioner, säger Peter Eriksson.

Mer om tillfälliga bostäder

I förra veckan beslutades också om en lagrådsremiss om tillfälliga bostäder. Som Svensk Byggtjänst berättat om tidigare vill regeringen ha åtgärder som ska öka byggandet av tillfälliga bostäder.

Förslaget innebär att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år. Tanken är att det ska göras en bedömning av om platsen där man bygger kan återställas och inte av om själva behovet av åtgärden är tillfälligt, som en­ligt befintlig reglering.

Ändringarna i plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bostäder Bestämmelser Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial