Varan har lagts till i varukorgen

Föreskriften BEN har ändrats

Bestämmelser 20 feb 2017
Boverkets rättelseblad i BEN
De som utför energiberäkningar bör kontrollera att de använder rätt version av föreskriften BEN. Fotomontage: Mostphotos och Boverket.
Boverket har lagt in ett rättelseblad i föreskriften BEN om normalisering av energianvändning. Alla flerbostadshus, oavsett boendeform, ska nu beräknas med en innetemperatur till 22 grader.

Den 15 december trädde Boverkets föreskrift BEN i kraft, som innehåller krav och råd om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

Nu har Boverket har lagt in ett rättelseblad i föreskriften. Det gäller sidan fem i föreskriften och avser värdet för parametern innetemperatur i tabell 2:2 Brukarindata för nya flerbostadshus.

21 grader har ändrats till 22

Alla flerbostadshus, oavsett boendeform, ska nu beräknas med en innetemperatur till 22 °C. Tidigare gällde 22 °C för äldreboende och 21 °C för övriga flerbostadshus. Som motiv till rättelsen anger Boverket bland annat följande till Svensk Byggtjänst:

"I BBR och i energideklarationerna tas som utgångspunkt, uppmätt energianvändning. När man ser på resultatet i till exempel BETSI är den genomsnittliga innetemperaturen i flerbostadshus cirka 22 grader."

Enligt Boverket gjordes rättelsen redan i december förra året. Det verkar dock ha funnits flera versioner av föreskriften i omlopp fram till nyligen. Därför är det mycket viktigt att de som utför energiberäkningar observerar detta och kontrollerar så att de har laddat ner en version där rättelsen finns med.

FAKTA Kort om BEN

Boverkets föreskrift BEN ska användas när man ska verifiera att en byggnad uppfyller krav på specifik energianvändning i Boverkets byggregler, BBR, eller när man ska fastställa en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Renoveringar Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om BEN

Boverkets föreskrift BEN ska användas när man ska verifiera att en byggnad uppfyller krav på specifik energianvändning i Boverkets byggregler, BBR, eller när man ska fastställa en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

Fördjupningsmaterial