Varan har lagts till i varukorgen

Deras uppdrag: Att modernisera byggreglerna

Bestämmelser 27 feb 2017
duon-webb
Kurt Eliasson och Anna Sander ska se över regelverken. Foto: SABO och WSP
Regeringen vill att såväl lagstiftning som Boverkets byggregler moderniseras. Duon som ska möjliggöra detta heter Anna Sander och Kurt Eliasson, båda med lång erfarenhet från byggsektorn.

Regeringens bostadspolitiska paket med sina 22 punkter är en pågående följetong. Nu har ytterligare en åtgärd presenterats.

Den här gången handlar det om en kommitté som ska genomföra en översyn av utvalda delar i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.

Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen

Regler ska moderniseras

Syftet är att modernisera regelverken. På så sätt hoppas regeringen gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.

– Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Två i uppdraget

De båda personerna som utsetts för att leda arbetet heter Anna Sander och Kurt Eliasson. Anna Sander är teknisk licensiat från KTH med bakgrund bland annat som miljö- och kvalitetsdirektör på NCC samt departementsråd och chef för enheten med ansvar för plan- och byggfrågor inom Regeringskansliet.

Kurt Eliasson har bakgrund som VVS-montör, ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev VD i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden. Från 2006 till sin pensionering 2016 var Kurt Eliason VD för SABO.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Här är uppdraget

  • Att se över kapitel 8 och 10 i plan- och bygglagen, kapitel 3-5 och kapitel 7 i plan- och byggförordningen. 
  • Se över Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till.
  • Undersöka regelverkens ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning.
  • Analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial.
  • Under utredningens gång har kommittén möjlighet att vid behov föreslå ändringar i regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.
Källa: Regeringskansliet
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Här är uppdraget

  • Att se över kapitel 8 och 10 i plan- och bygglagen, kapitel 3-5 och kapitel 7 i plan- och byggförordningen. 
  • Se över Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till.
  • Undersöka regelverkens ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning.
  • Analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial.
  • Under utredningens gång har kommittén möjlighet att vid behov föreslå ändringar i regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.
Källa: Regeringskansliet