Varan har lagts till i varukorgen
Checklistor ska underlätta energirenovering
Renoveringar 24 feb 2017
smahusrenovering
Det finns en stor energisparpotential i landets alla småhus. Ett nytt projekt ska nu arbeta fram checklistor för att nå enskilda fastighetsägare. Foto: Mostphotos
Med nära två miljoner småhus i landet så finns en enorm energibesparingspotential. Nu har Sustainable Innovation fått pengar till ett projekt som ska underlätta för fastighetsägare och mindre byggbolag att renovera med energi i fokus.

Energimyndigheten beviljade strax före jul ett projekt som mycket konkret ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid renovering. Projektet har byggts på en förstudie som undersökte möjligheter och potential för renovering av småhus med särskild fokus på energieffektivitet.

Potential på 7 TWh

Projektmottagare är det stockholmbaserade företaget Sustainable Innovation och när jag pratar med projektledare Jan Kristoffersson i andra hälften av februari så har det första styrgruppsmötet just ägt rum.

jan-kristoffersson Jan Kristoffersson Foto: Sustainable Innovation

– Vi ser en effektiviseringspotential på 7 terawattimmar inom småhusbeståndet. Det är viktigt att vi fångar upp den möjligheten. Vi tror att den här typen av verktyg ska snabba på och höja kvaliteten på energieffektiviseringen av vårt stora småhusbestånd, säger Jan Kristoffersson.

Målet med projektet är att ta fram ett webbaserat verktyg med checklistor som täcker renoveringsprocessen i tre steg: planeringsfasen, själva genomförandet och slutligen uppföljningen.

Medvetenhet ökar kraven

Checklistorna ska innehålla oberoende information om vilka åtgärder som är viktiga. hur de ska genomföras och vad man kan behöva ta hänsyn till när man hanterar ett hus med äldre byggmaterial och tekniker.

– Vi riktar oss i första hand till den enskilde fastighetsägaren som äger och bor i ett småhus. Genom att öka medvetenheten om energifrågor i samband med renovering så vet man bättre vilka krav man ska ställa om man anlitar entreprenörer att utföra arbetet. Det underlättar också för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav, säger Jan Kristoffersson.

Snabb utdelning viktigt

Det är många frågor utöver energieffektiviseringen som ska täckas in i arbetet med webbverktyget; god inomhusmiljö, materialfrågor, klimatutsläpp, kultur- och byggnadsvård. Några av de avvägningar som också måste göras är vilken nivå checklistorna ska ligga på.

Vi tror det är viktigt att utforma dem så att användaren snabbt får utdelning.

– Vi vill inte att de ska skrämma bort småhusägare genom att vara för komplicerade. Samtidigt vill vi tillhandahålla material som är tillräckligt avancerat för att intressera redan yrkesverksamma entreprenörer. Vi tror det är viktigt att utforma dem så att användaren snabbt får utdelning, så man förstår nyttan, säger Jan Kristoffersson.

På tur står formandet av en pilotstudie för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Sedan ska erfarenheter från småhusägarna och projektgruppen utvärderas för att utveckla verktyget.

Jan Kristoffersson räknar med att ha verktyget klart att lanseras och införas under sista halvåret 2019.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Projektgruppen för Hållbar renovering av småhus

Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare

FAKTA Detta är Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse och energisystem.

Sustainable Innovation ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar.

Källa: BeSmå
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Energieffektivisering Innemiljö Kompetens Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Projektgruppen för Hållbar renovering av småhus

Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare

FAKTA Detta är Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse och energisystem.

Sustainable Innovation ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar.

Källa: BeSmå