Varan har lagts till i varukorgen

Boverket webbsänder om nya stöd

Bostäder 6 feb 2017
Boverket
Boverket webbsänder information om de olika bygg- och renoveringsstöden. Illustration Jan Olsson
Den 16 februari sänder Boverket ett webbseminarium som handlar om de tre stöd som ska stimulera renoveringar och bostadsbyggande.

Efter undermålig hantering under 2016 av stödet Stöd för renovering och energieffektivisering av vissa bostadsområden, REN, sänder nu Boverket information via webben.

Förra årets utlysning av 800 miljoner kronor gick tillbaka till statskassan på grund av dålig information och ofärdiga regelverk. Nu ska allt som behövs för att fatta beslut finnas på plats och i potten för 2017 finns 778 miljoner kronor att söka, enbart för REN.

Sök nu för studentboende

Webbsändningen den 16 februari kommer även att handla om de två andra stöd som regeringen fattade beslut om förra året och som riktar sig till byggande för äldre och för studerande.

När det gäller stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande finns det ett tidsbegränsat stöd som avser bostäder som redan har börjat byggas, från den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Det är med andra ord hög tid att söka för den här tidsperioden.

Dessutom finns det ett långsiktigt investeringsstöd som gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017.

Om- och nybyggnad för äldre

När det gäller Stöd till bostäder för äldre så går det att söka för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Det gäller projekt som har påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.

Boverkets webbseminarium sänds den 16 februari klockan 10 till 11. Mer information kommer att finnas inom kort på Boverkets hemsida. 

FAKTA Webbseminarium

Datum: 16 februari

Tid: 10:00 – 11:00

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energieffektivisering Renoveringar Samhällsplanering Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Webbseminarium

Datum: 16 februari

Tid: 10:00 – 11:00

Källa: Boverket