Varan har lagts till i varukorgen
Betonghandbok i ny utgåva
Forskning 22 feb 2017
betonghandbok-omslag
Efter 23 år har en ny utgåva av Betonghandboken kommit ut. Det är den första delen av två planerade.
Efter 23 år har Betonghandbok Material kommit ut i en ny utgåva. Boken innehåller den senaste utvecklingen av delmaterial och även den senaste forskningen.

– Det har hänt väldigt mycket inom betongområdet sedan den förra utgåvan kom. Materialtekniken och materialutvecklingen har gått framåt. Regelverk har också förändrats, säger Richard McCarthy, vd för Svenska Betongföreningen.

Föreningen är tillsammans med Cementa de som ligger bakom den nya utgåvan av boken Betonghandbok Material: Del 1.

Nya tekniker

Handboken gavs för första gången ut 1980 och en andra utgåva kom 1994. Nu är det den tredje utgåvan som har släppts. Och det behövdes en ny utgåva, säger Richard McCarthy. För det har hunnit hända en del.

– Delmaterialen har utvecklats. Den största utvecklingen har nog skett inom tillsatsmedelsområdet och det har möjliggjort helt andra typer av betongblandningar än tidigare, exempelvis högpresterande och självkompakterande betong, säger han.

Även inom flera andra områden har det skett en stor utveckling.

– Man använder också andra typer av bindemedel idag, som slagg och flygaska. Användningen av naturgrus i betong har fortsatt att minska och idag används allt mer krossat betong som ballast. Då måste också proportioneringsmetoderna anpassas, säger Richard McCarthy.

Ett avsnitt som har utökats är om ekologisk hållbarhet, något som det har blivit mer fokus på sedan den förra utgåvan, menar Richard McCarthy.

Här kan du köpa boken: Betonghandbok material: Del 1

Flera delar och många inblandade

För att inte behöva vänta flera år på en ny bok valde de att dela upp Betonghandbok Material i två delar. Del 1, som nu ges ut, handlar om delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Del 2 kommer att behandla hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Båda delarna ges ut i tryckt och digital form.

Flera personer har varit med i arbetet med att få fram Betonghandbok Material: Del 1. Många författare har varit med och skrivit kapitlen och tekniska granskare har gått igenom bokens innehåll.

– Handböckerna är, internationellt sett, unika genom sin omfattning och höga tekniska nivå, säger Richard McCarthy.

SUMMERING Kort om Betonghandbok Material: Del 1

Innehåll: Handlar om delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Boken beskriver materialegenskaper hos betong och dess delmaterial. Innehåller också beräkningsmodeller för utveckling och förändring av flera egenskaper.

Antal sidor: 540

Författare: Svenska Betongföreningen och Cementa är författare till boken. Ges ut av Svensk Byggtjänst.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Kompetens Konstruktion Teknik
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

SUMMERING Kort om Betonghandbok Material: Del 1

Innehåll: Handlar om delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Boken beskriver materialegenskaper hos betong och dess delmaterial. Innehåller också beräkningsmodeller för utveckling och förändring av flera egenskaper.

Antal sidor: 540

Författare: Svenska Betongföreningen och Cementa är författare till boken. Ges ut av Svensk Byggtjänst.