Varan har lagts till i varukorgen
Värme till avloppet ska hämtas tillbaka
Energi 5 dec 2017
Labb för energiåtervinning ur spillvatten
Företaget Inex, med styrelseordförande Jukka Kauppinen och vd Anton Engelholm, har bekostat labbet där KTH:s industridoktorand Sofia Korpar Malmström ska göra simuleringar med värmeåtervinning. Foto: Tobias Sterner
Ny forskning ska visa hur återvinning av värme från spillvatten i bostäder kan vara en lönsam investering. Det är det sista stora, oftast ännu outnyttjade, sättet till besparingar för byggnader.

Isolering och tätning av byggnader, samt värmeåtervinning från ventilationsluft, har kommit långt och endast små förbättringar återstår att göra inom de områdena. Men värmen som lämnar byggnaden med spillvattnet är hittills oftast helt förbisedd. Det ska det börja bli ändring på nu när fastighetsmarknaden ska få ta del av exakta mätningar som visar effektivitet och återbetalningstid på investeringar i värmeväxlarteknik för spillvatten.

Industridoktoranden Sofia Korpar Malmström ska på tre platser i Stockholmsregionen göra mätningar, samt i ett nyinrättat laboratorium göra försök, för att dels visa hur mycket som går att återvinna och dels hitta modeller för att dimensionera systemen.

– Det finns för lite kunskap om tekniken. Fastighetsägare och byggare vågar inte satsa, för de vet inte vad de får tillbaka i miljövinster och pengar, säger hon.

Långtidsmätningar på tre olika installationer

Sofia Korpar Malmströms arbete ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten och företaget Inex, Internationell Exergi, som tillverkar värmeväxlare och tekniklösningar. Det är på tre av Inex installationer som Sofia gör sina mätningar:

  • Riksbyggens 350 lägenheter i ett komplex av byggnader i gamla Beckomberga sjukhus i Bromma.
  • Hotell "&hotel" med cirka 200 rum på Apelbergsgatan i Stockholm city.
  • Kvarteret Styrmannen med 87 lägenheter på Lidingö.
inex_labb

Det finns olika tekniker för att återvinna värmen och Inex hävdar att med passiva värmeväxlare går det att återvinna uppemot 50 procent av värmen, beroende på vilka tappvattenflöden som finns i en fastighet.

– Med aktiv teknik och värmepumpar går det att utvinna uppemot 90 procent, säger Anton Engelholm, vd för Inex.

Ska visa att teorin stämmer med verkligheten

Inom industrin har spillvatten återvunnits i många decennier, främst därför att det är så stora mängder spillvatten med höga temperaturer som släppts ut i jämnare flöden än i flerbostadshus. Jukka Kauppinen är ordförande och grundare av Inex. Han har jobbat med värmeväxling av spillvatten i över 30 år.

– Mätningarna som nu görs ska visa att teorin stämmer med verkligheten så att tekniken får legitimitet. Vi vet att det fungerar men behöver forskning att visa upp för byggbranschen, säger han.

Sofia Korpar Malmström är för tillfället mammaledig men ska fortsätta med sin forskning senare i år eller början på nästa år. En licentiatavhandling i slutet på 2018 ska ge de första beskeden och sedan blir det slutligen en doktorsavhandling 2020.

– Men det är redan klart att vad som går att få ut beror på hur mycket vatten som används. I ett studenthus där man bor tätt och duschar mycket ger mer än exempelvis ett pensionärsboende, säger hon.

 

Läs mer om Sofias forskning i ByggtjänstPM nr 4 2017 på sidorna 8–10.

sofiakorparmalmstrom
Sofia Korpar Malmström.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Forskning Projektering Renoveringar Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

sofiakorparmalmstrom
Sofia Korpar Malmström.