Varan har lagts till i varukorgen
Va-projektet säkrar Luleås framtid
Hållbarhet 14 dec 2017
ostra-lanken
Massorna från rörläggningen har använts som utfyllnad för att kunna expandera parkområdena, som fått fler funktioner med bland annat utegym. I projektet byggdes också en ny cirkulationsplats. Foto: NCC
Massorna från rörläggningen har använts som utfyllnad för att kunna expandera parkområdena, som fått fler funktioner med bland annat utegym. I projektet byggdes också en ny cirkulationsplats. Foto: NCC
Öster om Luleå centrum har kommunen genomfört ett av sina största anläggningsprojekt i modern tid. Där byts va-nätet ut för att möjliggöra en befolkningsökning i staden. Projektet är nu nominerat till Årets bygge.

Luleå kommun ska växa mycket. Målet är att det ska bli 10 000 nya invånare. Men för att kommunen ska kunna expandera med nya bostadsområden krävdes det att va-nätet uppgraderades.

Östra länken, ett anläggningsprojekt med en budget på över 500 miljoner kronor, är ett sätt för Luleå kommun att säkra den framtida expansionen. Projektet är uppdelat i flera delprojekt. Delprojekt 4A och C blev klara under 2017 och här har 8,4 kilometer nya ledningar lagts.

Arbete under grundvatten

Max Havama är projektledare för Östra länken från Luleå kommuns sida. Han berättar att från början var projektet tänkt som ett renodlat va-projekt men blev något mer.

– Va är kärnan i projektet, för att se till att vi säkrar avloppsledningar och en säker vattenförsörjning. För att kunna genomföra projektet har man fått stöka en del genom att gräva i det befintliga vägsystemet, särskilt på Svartöleden som är mycket trafikerad, säger Max Havama.

ostra-lanken-bild-i-text Rörläggningen komplicerades av ett högt grundvatten. Foto: NCC

Rörläggningen har också utgjort den största utmaningen i Östra länken. Skurholmsfjärden ligger inte långt ifrån platserna för schaktning. Det och ett högt grundvatten ställde till det ibland.

– Vi har lagt ledningar under grundvattennivån. Vi fick svetsa rören inifrån, säger Max Havama.

För att få bort vattnet har man fått fördämma under projektet men har även använt pumpar, slagit spont mot havet samt använt en schaktlåda för skydd.

– Men ibland var grundvattnet för högt och då fick vi avvakta de dagarna.

Ny parkmiljö

Två större pumpstationer har också byggts. Den ena, kallad P39, är dimensionerad för ett flöde motsvarande från 100 000 personer och allt avloppsvatten passerar här på vägen mot reningsverket.

pumpstation-39 Pumpstation 39. Foto: Projektbild Östra länken

Byggnaderna sticker ut något i landskapet och P39 har en fasad av slät och perforerad plåt. Den andra pumpstationen, P42, har ett yttre skal som är inspirerad av vågorna längs en sandstrand. Detta förändras när man går längs med byggnaden.

I samband med va-arbetet beslöt man sig också för att rusta upp och utöka parkmiljön längs med Skurholmsfjärden. Massorna som blev kvar efter rörläggningen har främst använts till att fylla ut marken mot vattnet.

– Vi har lyckats behålla massorna inom projektet. Tack vare det har vi lyckats minska kostnaderna i projektet, säger Max Havama.

Jorden, som delvis innehåller sulfid, har man fått tillstånd att kalkcementstabilisera. Det innebär att alternativet med massorna hade varit att köra dem till en deponi i Umeå. Det är några av åtgärderna som har gjort att projektet är 40 miljoner kronor under budget.

Det nya parkområdet sträcker sig runt stora delar av Skurholmsfjärden och till projektet har bland annat en ny småbåtshamn, ett utegym och boulebanor byggts.

Samverkan i projektet

Projektet har genomförts som ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun och entreprenören NCC. Det var rätt val av projekttyp, enligt Max Havama.

– Det har varit fantastiskt. Alla är engagerade i projektet från början, och vi får in entreprenörens kompetens tidigt i projektet. När man sitter tillsammans lyckas man också lösa mycket på plats.

Utbyggnaden av avlopps- och dricksvattennätet i Luleå ska nu fortsätta. Delprojekten E och F i Östra länken ska nu upphandlas och tanken är att även dessa ska genomföras som samverkansprojekt.

FAKTA Östra Länken

Projektnamn: Östra Länken etapp 4A & 4C
Byggherre: Luleå Kommun
Byggentreprenör: NCC Sverige AB
Projektledning:
Max Havama Projektledare Luleå Kommun, Jesper Klefsjö Ombud Luleå kommun
Erik Sandström Platschef NCC, Ola Engström Projektchef NCC
Kommunikatör: Eva Sundgren Luleå kommun
Projekteringsledare: Norconsult AB
Konsult: Norconsult AB
Landskapsarkitekt: Tema
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med utökad samverkan
Ersättningsform: Löpande räkning med fast arvode
Projektbudget exklusive moms: 517,5 Mkr
Totalkostnad exklusive moms: ca 475 Mkr

Källa: Byggindustrin

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering Teknik Utemiljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial