Varan har lagts till i varukorgen
Stressen i byggbranschen ökar risken för olyckor
Arbetsmiljö 11 dec 2017
jagad
En majoritet av yrkesarbetarna anser att tempot och arbetsbelastningen på arbetsplatsen ökat de senaste åren. Detta medför höga stressnivåer som kan leda till att arbetsplatsen blir en riskfylld plats att visas på och risken för olyckor ökar. Illustration: Anders Westerberg
Stressen på arbetsplatserna i byggbranschen har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken, menar forskaren Magnus Stenberg, vid Luleå tekniska universitet. En annan studie vid NCC Construction visar att stressen beror på dålig planering, kortare byggtider och en allt högre arbetsbörda.

Byggbranschen sysselsätter omkring 300 000 personer och det sker ungefär 1 000 allvarliga arbetsplatsolyckor per år. Varför sker det då så många arbetsplatsolyckor i byggbranschen?

Bakomliggande orsaker till allvarliga olyckor

 I en färsk studie ”Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch” har forskaren Magnus Stenberg, vid Luleå tekniska universitet, undersökt de bakomliggande orsakerna till den relativt höga andelen allvarliga olyckor inom byggbranschen.

Han menar att stress har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken och att en viktig orsak till stressen är bristande planering. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent.

– För att uppnå en hälsofrämjande arbetssituation med minskande olyckstal krävs ett fortsatt samarbete mellan byggbranschens olika parter och en samsyn beträffande omständigheterna kring de allvarliga olyckorna, menar Magnus Stenberg.

dsc_5917_magnus-stenberg Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Ekonomiska konsekvenser

AFA Försäkring och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har finansierat forskningsprojektet vid Luleå tekniska universitet.

Vid KTH i Stockholm har Fabian Mendoza undersökt hur stressen påverkar byggproduktionen och dess ekonomiska konsekvenser. I sitt examensarbete har han intervjuat anställda på NCC Construction och tagit reda på hur de upplever stressen och vad den får för konsekvenser. 

Måste ta hänsyn till komplikationer

Både tjänstemännen och yrkesarbetarna upplever att allt kortare byggtider är den främsta orsaken den till ökade stressen. Båda grupperna menar att en reservtid borde planeras in i tidsplanen så att det kan tas hänsyn till de eventuella komplikationer som uppstår under projektets gång. Det skulle kunna minska stressen och få ner sjukskrivningstalen.

En majoritet av yrkesarbetarna anser att tempot och arbetsbelastningen på arbetsplatsen ökat de senaste åren. Detta medför höga stressnivåer som kan leda till att arbetsplatsen blir en riskfylld plats att visas på och risken för olyckor ökar.

Av platscheferna/arbetsledarna uppger 60 procent att de inte kan hantera det ansvar och de krav som de har på sig angående arbetsmiljön. Många tjänstemän arbetar mycket övertid för att kunna vara i fas med planeringen.

FAKTA Tips för bättre arbetsmiljö

För att skapa en bättre arbetsmiljö med mindre stress och därmed minskat antalet olyckor, föreslås i studien att man satsar på:

  • En bättre planering och att denna del av projektet prioriteras högre.
  • En god kommunikationsförmåga hos både anställda och chefer.
  • Goda ledaregenskaper hos chefer.
  • En välutvecklad arbetsmiljöplan
Källa: Kungliga tekniska högskolan
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Forskning Projektering Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tips för bättre arbetsmiljö

För att skapa en bättre arbetsmiljö med mindre stress och därmed minskat antalet olyckor, föreslås i studien att man satsar på:

  • En bättre planering och att denna del av projektet prioriteras högre.
  • En god kommunikationsförmåga hos både anställda och chefer.
  • Goda ledaregenskaper hos chefer.
  • En välutvecklad arbetsmiljöplan
Källa: Kungliga tekniska högskolan