Varan har lagts till i varukorgen

Städsprej ökar risken för luftvägsbesvär

Arbetsmiljö 22 dec 2017
rengöring av kakel_stadsprej_andrey-popov_740x413
Vid användande av städsprej kan risken för luftvägsbesvär öka. Foto: Andrey Popov
En pågående studie vid Lunds tekniska högskola visar att städpersonal som använder kemikalier för rengöring i form av sprej löper högre risk att drabbas av irritation i luftvägarna.

Städpersonal är en grupp med särskilt hög förekomst av luftvägsbesvär.

Begränsa användandet av städsprej

Städare använder ofta rengöringsmedel i sprejform och många städare har problem med astma. Nu undersöks sambanden av en forskargrupp vid Lunds universitet. Där ingår Karin Lovén, doktorand i aerosolteknologi på Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola. Hon har fått stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats från Prevent och Afa försäkring för sin studie om städsprejer.

I undersökningen har man testat tre olika städmetoder: En där man använder kemikalier i sprejform, en annan, där man använder skum med munstycke, och en tredje, där man inte använder kemikalier alls.

– När man sprejar upp kemikalier i luften, ökar risken för att andas in dem. Våra preliminära indikationer visar, att dessa kemikalier kan orsaka irritation i luftvägarna för städpersonalen, säger Karin Lovén, i en kommentar till undersökningen.
Sprej kan också ge direkta effekter som irritation i näsan, vilket kan mätas som svullnad i näsan, konstaterar hon i undersökningen.

I resultatet för studien, som troligen presenteras under 2018, hoppas man kunna se potentiella förklaringar till varför städare har högre förekomst av luftvägsbesvär.

– Den största risken för städare är den kontinuerliga exponeringen av kemikalier, eftersom många jobbar under många timmar varje dag, under ett helt arbetsliv, säger Karin Lovén i en kommentar.

Förhoppningen är att studien ska leda till en högre medvetenhet om riskerna med städkemikalier i sprejform.

Delprojekt med referensgrupp

En del i undersökningen är att samla in erfarenheter och kunskap från en referensgrupp där bland annat flera fackförbund och branschorganisationen Städbranschen Sverige ingår.
Björn Lindberg, ombudsman i region Syd, är den som deltar från Fastighets.

Karin Lovén hoppas, liksom Björn Lindberg, att forskningen kan leda till rekommendationer om hur sprejer ska användas för att minska påverkan på städares hälsa.

Arbetshälsorapport visar på utsatthet för luftföroreningar i städarbete

Städpersonal är den yrkesgrupp där högst andel kvinnor rapporterar att de utsätts för luftföroreningar på arbetet. Det visar den senaste Arbetshälsorapporten från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Bland tillfrågade städerskor rapporterar hälften att de utsätts för luftföroreningar i arbetet.

Det framgår inte av rapporten vilken form av luftförorening man syftar på, enligt Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin. Men europeisk forskning visar, att risken att få astma och luftvägssjukdom är högre inom städyrket än för genomsnittet, på grund av kemikalier som används i arbetet.

Arbetsgivaren är skyldig att göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar när det gäller bland annat exponering för luftföroreningar.

 

FAKTA Städare har högre förekomst av luftvägsbesvär

 • Städare tillhör de yrken där störst andel kvinnor rapporterar att de är utsatta för luftföroreningar. Hälften, 50 procent, av de kvinnor som är städare och som deltagit i den senaste Arbetshälsorapporten uppger att de utsätts för luftföroreningar i arbetet.
 • Skälet till att rapporten inte visar resultat när det gäller manliga städare, är att den bara visar de fem mest utsatta yrkena för män när det gäller exponering för luftföroreningar, exempelvis målare.
 • Arbetshälsorapporten presenteras av Stockholms läns landsting vart fjärde år. De senaste resultaten är från 2016.
 • Tidigare studier har visat att städpersonal har en högre förekomst av luftvägsbesvär.

  Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin och Lunds Tekniska Högskola.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Lokaler Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Städare har högre förekomst av luftvägsbesvär

 • Städare tillhör de yrken där störst andel kvinnor rapporterar att de är utsatta för luftföroreningar. Hälften, 50 procent, av de kvinnor som är städare och som deltagit i den senaste Arbetshälsorapporten uppger att de utsätts för luftföroreningar i arbetet.
 • Skälet till att rapporten inte visar resultat när det gäller manliga städare, är att den bara visar de fem mest utsatta yrkena för män när det gäller exponering för luftföroreningar, exempelvis målare.
 • Arbetshälsorapporten presenteras av Stockholms läns landsting vart fjärde år. De senaste resultaten är från 2016.
 • Tidigare studier har visat att städpersonal har en högre förekomst av luftvägsbesvär.

  Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin och Lunds Tekniska Högskola.