Varan har lagts till i varukorgen
Skanska tog krafttag mot sexuella trakasserier
Arbetsmiljö 8 dec 2017
linneuniversitetet
Åtta män stängdes av från jobbet vid Linnéuniversitetet i Kalmar efter att det framkommit att en kvinnlig anställd blivit sexuellt trakasserad. Foto: Tobias Sterner
Byggbolaget Skanska krävde att underentreprenörerna skulle byta ut de anställda som hade trakasserat en kvinnlig anställd vid bygget av nya Linnéuniversitetet i Kalmar. Annars skulle avtalet med företaget avslutas omgående.

– Vi har nolltolerans mot trakasserier, det här är helt oacceptabelt. ”Lite får man tåla-attityden” gäller inte hos oss, säger Mia Trahn, presstalesperson på Skanska.

Åtta män stängdes av från jobbet vid hamnkajen Linnéuniversitetet i Kalmar efter att det framkommit att en kvinnlig anställd blivit sexuellt trakasserad. Kvinnan blev vid två tillfällen utsatt för kränkande kommentarer av en grupp manliga kollegor, men kunde inte peka ut vem som sagt vad.

Detta har visat på handlingskraft och ett gott ledarskap. Jag känner mig stolt över att jobba här.

Det var projektdirektör Ola Lövgren i Kalmar som satte ner foten och fattade beslutet att om inte underentreprenörerna tog reda på vilka som var skyldiga till trakasserierna skulle deras arbete med Skanska avslutas direkt.

– Med hänsyn till den drabbade kvinnan ansåg jag det vara uteslutet att låta de som trakasserat kvinnan jobba kvar i projektet. 

Skanska ställde även som krav på att underentreprenörerna  skulle lämna in en handlingsplan över vilka åtgärder de ska utföra för att problemet inte ska upprepas.

Kurs i etik fått förnyad aktualitet

Omkring 150 personer arbetar i det aktuella byggprojektet vid hamnkajen vid Linnéuniversitetet. Samtliga ska nu gå en kurs i etik och hur man motverkar olika former av trakasserier. Utbildningen kallas för ”etikstopp”. Den var planerad sedan tidigare men har nu fått ökad aktualitet efter det som inträffat.

Två gånger om året ska allt arbete stoppas och personalen på alla nivåer ska tillsammans diskutera olika etiska dilemman. På arbetsplatsintroduktioner pratas inte längre enbart säkerhetsfrågor utan även värderingar.

Underentreprenörer efterlyser kunskap

Skanska har efter det inträffade fått förfrågan från flera underentreprenörer som vill att Skanska ska komma och hålla workshops om trakasserier för deras anställda. Något som Skanska nu ska försöka tillgodose i den takt man har möjlighet att genomföra detta.

Projektdirektör Ola Lövgren säger att de idag har ett bra samarbete med de två aktuella entreprenörerna i frågan. Och att de tog tydligt avstånd från den här typen av beteende och vidtog de åtgärder som Skanska krävde.

–Vi har tydligt visat att vi definitivt inte accepterar den här typen av beteende på våra arbetsplatser. Jag hoppas att det ska kunna vara med och bidra till att förändra kulturen i byggbranschen, säger Ola Löfgren.

Stor arbetsgivare kan ställa krav

–Vi är en stor arbetsgivare som har möjlighet att ställa krav, Jag känner mig stolt över att jobba här och att detta visat på handlingskraft och ett gott ledarskap att man satte ner foten så kraftfullt, säger presstalesperson Mia Trahn.

Hon berättar att de har fått ta emot många olika reaktioner i alla led. Mestadels har de fått positiv respons.

–Men det har även varit en del negativa reaktioner. Frågan kom upp om det här inte var en kollektiv bestraffning. Men vi kan ju inte säga upp personal hos underentreprenörerna. Däremot kan vi ställa krav på att deras personal ska sköta sig och inte utsätta någon för trakasserier av olika slag. Vi väljer ju vilka företag vi vill arbeta med.

ola_sidobild
Ola Lövgren, projektdirektör på Skanska.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

ola_sidobild
Ola Lövgren, projektdirektör på Skanska.