Varan har lagts till i varukorgen
Projekt ger exempel på bättre dagvattenhantering
Forskning 8 dec 2017
dagvatten
Inom projektet "Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor" ges flera exempel på bättre dagvattenhantering. Foto: Mostphotos.
Ett större projekt som undersökt möjligheten att skapa bättre dränerande hårda ytor i stadsmiljö har nu avslutats. Resultaten presenteras nu på projektets hemsida.

I det femåriga projektet "Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor", har man undersökt lämpliga material och tekniker som kan användas hållbart. Dessutom har nya dagvattenlösningar och dränerande hårdytor prövats.

Projektet, som avslutades i höstas, har samlat mycket av sitt resultat på hemsidan Klimatsäkrad stad. Här finns det bland annat en sammanfattande dokumentation kring anläggningar som har gjorts i kommunerna som var med i projektet.

Åtta kommuner ingick i projektet och från sju av dem presenteras anläggningar eller annat arbete som ska göra städerna mer klimatsäkra. Helsingborg har gjort en digital modell som visar var risken för översvämningar är störst. Lund har byggt en sjö som med omgivande åkermark ska fördröja ett 100-årsregn.

På hemsidan finns även svar på vanliga frågor som finns vid sådana här projekt, bland annat om konstruktion och kostnader.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Utemiljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial