Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny standard ska göra det lättare att välja filter
Ventilation 15 dec 2017
Luftfilter och standarden
Om partikelhalterna i uteluften är kända kan man med hjälp av den nya standarden räkna ut partikelhalterna i ventilationens tilluft för ett visst filter. Fotomontage: Tobias Sterner
Klassningen av luftfilter i ventilationsanläggningar håller på att ändras enligt en ny internationell standard. Nu är det hög tid för konsulter och fastighetsägare att sätta sig in i det nya systemet.
För snart ett år sedan kom den nya standarden ISO 16890, som innehåller ett helt nytt klassificeringssystem för ventilationsfilter. En standard som välkomnas av branschen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om PM - partikelstorlekar

Utgångspunkten i den nya ISO 16890-standarden är PM1, PM2,5 och PM10 samt ett filters förmåga att fånga upp dessa fraktioner av partiklar. PM står för particulate matter (partikelformigt material) och innebär mängden partiklar upp till en viss storlek och uttryckts i masskoncentration, vanligtvis µg/m3.

PM10 - Partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer, μm, som till exempel pollen och damm. Kan orsaka nedsatt lungfunktion.

PM2,5 - Partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer som till exempel aska, bakterier. Kan orsaka nedsatt lungfunktion och ge hud- och ögonbesvär.

PM1 - Partiklar med en diameter upp till 1 mikrometer. Det är så små partiklar som till exempel dieselavgaser, tobaksrök och virus som kan ta sig ut i blodet via alveolerna. Det är dessa partiklar som är kända för att vara de som är mest skadliga för människors hälsa.

Källa: Ultramare
tobias-eriksson
Tobias Eriksson, Rise
Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om PM - partikelstorlekar

Utgångspunkten i den nya ISO 16890-standarden är PM1, PM2,5 och PM10 samt ett filters förmåga att fånga upp dessa fraktioner av partiklar. PM står för particulate matter (partikelformigt material) och innebär mängden partiklar upp till en viss storlek och uttryckts i masskoncentration, vanligtvis µg/m3.

PM10 - Partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer, μm, som till exempel pollen och damm. Kan orsaka nedsatt lungfunktion.

PM2,5 - Partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer som till exempel aska, bakterier. Kan orsaka nedsatt lungfunktion och ge hud- och ögonbesvär.

PM1 - Partiklar med en diameter upp till 1 mikrometer. Det är så små partiklar som till exempel dieselavgaser, tobaksrök och virus som kan ta sig ut i blodet via alveolerna. Det är dessa partiklar som är kända för att vara de som är mest skadliga för människors hälsa.

Källa: Ultramare
tobias-eriksson
Tobias Eriksson, Rise