Varan har lagts till i varukorgen
”Ett större samarbete krävs för att få bort machokulturen”
sistaspikenikistan
Byggbranschen kraftsamlar nu för att få bort trakasserierna. Det som behövs är en långsiktig satsning. Ett nytt möte med bostadsministern är inbokat om ett halvår för att se vad som har hänt då. Foto: Niklas Forsström, Näringsdepartementet
Representanter från byggsektorn, inklusive Svensk Byggtjänst, träffades på Regeringskansliet igår och skrev under en avsiktsförklaring att arbeta mot kränkningar och övergrepp i branschen. Bostadsminister Peter Eriksson riktade en uppmaning, särskilt till de stora aktörerna, att det behövs ett större samarbete för att nå en verklig förändring.

Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst, var en av dem som deltog i mötet på Regeringskansliet under gårdagen.

Byggindustrin, Byggnads, SABO och Installatörsföretagen var några andra som var med. Hedersgäster var de både initiativtagarna till #sistaspikenikistan; arkitekten Kajsa Winge och snickaren Emmelie Renlund.  (Se lista th. vilka andra som deltog).

Efter mötet säger Erik Kalmaru att det står helt klart att det finns ett stort engagemang för den här frågan i branschen.

– Det görs mycket på olika håll nu och en hel del har även gjorts tidigare, exempelvis kampanjen Stoppa machokulturen.

Men samtidigt har detta inte varit tillräckligt eller något har saknats för att det ska leda till en mer genomgripande förändring i byggbranschen.

Det blir en uppgift nu för de stora företagen att ta med sig underentreprenörerna i arbetet mot trakasserier

De små företagen saknar muskler

En viktig fråga som Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen tog upp till diskussion, var att det finns en skevhet mellan de stora och mindre aktörerna i branschen när det gäller att arbeta med trakasserier, övergrepp och olämplig jargong.

ola-mansson Ola Månsson. Foto: Installatörsföretagen.

De större aktörerna, som NCC, Skanska, Peab, JM och Veidekkke, har resurser och möjlighet att erbjuda stöd och hjälp. Detta medan de mindre och mellanstora företagen ofta inte har de möjligheterna och kanske inte heller de kunskaper som krävs.

Även underentreprenörerna måste med

– Det räcker inte om de stora företagen har en väl fungerande apparat om majoriteten av företagen i branschen inte har den kapaciteten. Då blir det trögrörligt, säger Erik Kalmaru.

– Det blir nu en uppgift för de stora företagen att ta med sig underentreprenörerna i arbetet mot trakasserier. Det här är ju en fråga för hela branschen, säger Erik Kalmaru.

Detta kan vara ett skäl till att det inte har hänt mer när det gäller att komma tillrätta med kränkningar och dålig jargong.

Man måste även bredda synfältet och se att dessa problem inte specifikt gäller ute på byggarbetsplatser och i byggbodarna utan i lika hög utsträckning gäller alla tjänstemän som arbetar på kontor.

En långsiktighet behövs

peter_eriksson Peter Eriksson. Foto: Tobias Sterner

Bostadsminister Peter Eriksson skickade efter mötet med en uppmaning till samtliga deltagare att branschen framöver måste arbeta mer gemensamt på ett systematiserat och strukturerat sätt.

Det behövs ett samlat grepp och ett gemensamt ansvar i den här frågan, så att inte hela #metoo dör när det gått en tid och det blivit mindre nyhetshett.

Om ett halvår kommer bostads- och integrationsminister Peter Eriksson att kalla till en återsamling på Regeringskansliet.

– Då bör vi kunna peka på att det här har vi nu gjort. Vi ska inte sitta där om ett halvår igen och säga att det här är en viktig fråga. Nu är det action som gäller, säger Erik Kalmaru.

kalmaru_sidobild
Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst. Foto: Svensk Byggtjänst.
FAKTA Dessa skrev på avsiktsförklaringen att arbeta mot kränkningar och övergrepp i byggbranschen:

Kajsa Hessel, ordförande
Byggcheferna

Tommy Lenberg, verkställande direktör
Byggherrarna

Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig
Ola Olsson, enhetschef
Byggnads

Ola Månsson, verkställande direktör
Amanda Rafter Ekenman, PR-ansvarig
Installatörsföretagen

Robert Jaaniste, verkställande direktör
Ikano Bostad

Johan Skoglund, verkst dir/koncernchef
JM AB

Lisa Palmer, styrelseledamot 
Sofia Eriksson, fd ordförande
Kvinnors Byggforum

Per-Erik Markström, bitr förhandlingschef
Maskinentreprenörerna

Henrik Landelius, Sverigechef
NCC Building

Maria Hernroth, hållbarhetschef
Peab AB

Åsa Johansson, ordförande
SABO

Ulrika Lindstrand, förbundsordf/president
Sveriges Ingenjörer 

Cajsa Winge 
Emmelie Renlund
#sistaspikenikistan

Veronica Rörsgård, HR-chef/vice verkställande direktör
Skanska Sverige AB

Erik Kalmaru, kommunikationschef
AB Svensk Byggtjänst

Helene Dahlgren, chef för verksamhetsstöd
Sveriges Byggindustrier

Eva Glückman, förhandlingschef
TMF- Trä- och Möbelföretagen

Kristin Linus, HR-chef
Veidekke Sverige AB

Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Samverkan Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

kalmaru_sidobild
Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst. Foto: Svensk Byggtjänst.
FAKTA Dessa skrev på avsiktsförklaringen att arbeta mot kränkningar och övergrepp i byggbranschen:

Kajsa Hessel, ordförande
Byggcheferna

Tommy Lenberg, verkställande direktör
Byggherrarna

Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig
Ola Olsson, enhetschef
Byggnads

Ola Månsson, verkställande direktör
Amanda Rafter Ekenman, PR-ansvarig
Installatörsföretagen

Robert Jaaniste, verkställande direktör
Ikano Bostad

Johan Skoglund, verkst dir/koncernchef
JM AB

Lisa Palmer, styrelseledamot 
Sofia Eriksson, fd ordförande
Kvinnors Byggforum

Per-Erik Markström, bitr förhandlingschef
Maskinentreprenörerna

Henrik Landelius, Sverigechef
NCC Building

Maria Hernroth, hållbarhetschef
Peab AB

Åsa Johansson, ordförande
SABO

Ulrika Lindstrand, förbundsordf/president
Sveriges Ingenjörer 

Cajsa Winge 
Emmelie Renlund
#sistaspikenikistan

Veronica Rörsgård, HR-chef/vice verkställande direktör
Skanska Sverige AB

Erik Kalmaru, kommunikationschef
AB Svensk Byggtjänst

Helene Dahlgren, chef för verksamhetsstöd
Sveriges Byggindustrier

Eva Glückman, förhandlingschef
TMF- Trä- och Möbelföretagen

Kristin Linus, HR-chef
Veidekke Sverige AB