Varan har lagts till i varukorgen

Hundratals träd flyttas för Västlänken

Infrastruktur 1 dec 2017
traflytt_huvudbild
Fyra trädflyttningsmaskiner har varit på plats i Göteborg och flyttat på träden. Foto: Örjan Stål
Nästa år är det tänkt att det stora bygget av järnvägstunneln Västlänken under Göteborg ska börja. Inför det förbereds det i staden på många olika sätt. Ett av dem är att hundratals träd flyttas eller skyddas från bygget.

Bara under de två senaste veckorna har cirka 180 stycken träd flyttats från sina platser i de centrala delarna av Göteborg. Arbetet leds av Leif Alfredsson, biträdande projektledare på Trafikverket för de förberedande arbetena på Västlänken.

Han konstaterar att det sällan sker flytt av träd i den här omfattningen.

 Mycket träd flyttas också i Sverige även om det är större mängder på andra ställen i Europa. I Sverige sker det inte i den här omfattningen, säger Leif Alfredsson.

Tysk expertis

Cirka 300 träd beräknas flytta från sina nuvarande platser. Dessutom ska omkring 700 stycken få extra skydd under byggtiden av Västlänken och 500 stycken ska tas bort och ersättas av nya träd.

För att kunna genomföra flytten har tre stycken trädflyttningsmaskiner tagits in med det tyska företaget Opitz, som har stor erfarenhet av trädflyttning.

– En svensk maskin används också för de minsta träden som ska flyttas. Maskinerna från Tyskland kan ta upp träd som har en rotklump på 3 meter i diameter och består av 6,5 kubikmeter jord, berättar Leif Alfredsson.

I de flesta fall skyddas träden genom inklädning av stammen. Ett av träden skyddas också genom att man har slagit en spont en bit ifrån rötterna.

– Det är jättemånga träd att skydda, många gånger från påkörning.

Planteras om vid plantskola

Av de 300 träden som flyttas är det cirka 180 stycken som tas till en ny plats i år. Resten av flytten genomförs hösten 2018, då träden står på platser som ska börja schaktas först 2019.

De träd som inte direkt omplanteras i staden kommer istället att placeras vid en plantskola som Trafikverket har upphandlat.

– De ska vara där i 6–7 års tid. Entreprenaden omfattar också att träden sköts vid plantskolan, säger Leif Alfredsson.

Budgeten för det och att ta ner träden är 75 miljoner kronor fram till 2026. Det innefattar då också skötsel av träden.

Är det inte enklare att ta ner träden och plantera nya när Västlänken är klar?

– Det är delade meningar om det. Men det tar lång tid innan ett träd blir så här stort igen, cirka 30 år. Så du skulle ha kostnaden för själva trädet och sedan för att driva upp det till samma storlek som det nuvarande. Det är en minst lika bra affär att flytta på dem, säger Leif Alfredsson.

Själva flytten kan vara komplicerad, särskilt i Göteborg där staden genomkorsas av de låga ledningarna till spårvagnstrafiken.

– Innan vi flyttar träden får vi beskära de till viss del och binda ihop grenarna så att de inte sticker ut.

Men träden är bara en del av alla förberedande arbeten inför Västlänken. Andra delar som också utförs nu är ledningsomläggningar och markundersökningar.

FAKTA Västlänken

Är en järnvägsförbindelse som kommer att gå under stora delar av centrala Göteborg. En underjordisk station ska byggas vid Korsvägen och en vid Haga. Även en byggs vid dagens centralstation.

Byggstart är beräknad till 2018 och ska vara klar för järnvägstrafik 2026. Sammanlagt blir Västlänken cirka 8 kilometer långt, varav 6 kilometer blir i tunnel. 2009 beräknades kostnaden för projektet landa på 20 miljarder kronor.

Vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt hölls i oktober förhandlingar om Trafikverket ska få anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet. Dom i frågan beräknas komma i januari 2018.

Källa: Trafikverket och Vänersborgs tingsrätt
Ett av nära 300 träd som flyttas i Göteborg.
sidobild-tradflytt
Foto: Örjan Stål
Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Samhällsplanering Rälsarbete Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Västlänken

Är en järnvägsförbindelse som kommer att gå under stora delar av centrala Göteborg. En underjordisk station ska byggas vid Korsvägen och en vid Haga. Även en byggs vid dagens centralstation.

Byggstart är beräknad till 2018 och ska vara klar för järnvägstrafik 2026. Sammanlagt blir Västlänken cirka 8 kilometer långt, varav 6 kilometer blir i tunnel. 2009 beräknades kostnaden för projektet landa på 20 miljarder kronor.

Vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt hölls i oktober förhandlingar om Trafikverket ska få anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet. Dom i frågan beräknas komma i januari 2018.

Källa: Trafikverket och Vänersborgs tingsrätt
Ett av nära 300 träd som flyttas i Göteborg.
sidobild-tradflytt
Foto: Örjan Stål