Varan har lagts till i varukorgen
Förbättrad tolkning av BBR behövs
Snåret 4 dec 2017
snaret-bbr-webb
Medverkande på senaste avsnittet av Snåret är Anna Sander, projektchef i Uppsala kommun som leder Kommittén för modernare byggregler, Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, Emma Jonsteg, programledare, Camilla Adolfsson, bygglovschef i Huddinge kommun och Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad. Foto: Jens Reiterer
Olika kommuner tolkar byggreglerna på olika sätt – det visar en undersökning från SIFO på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret sätts Boverkets byggregler under lupp.

Studien visar också att det är fastighetsbolagen som är minst nöjda med dagens regler till skillnad från kommuner, länsstyrelser och myndigheter, där hälften är tillfreds med regelverket.

Moderniserat regelverk för ökad konkurrens

I början av året tillsatte regeringen en tvåmanna-kommitté med uppdraget att genomföra en översyn av vissa kapitel i bland annat Boverkets byggregler, BBR. Syftet med översynen är att modernisera regelverken för att gynna ökad konkurrens och ett ökat bostadsbyggande.

Och det är just tolkningsutrymmet som orsakar mest huvudbry bland byggandets aktörer. Utan en jämn och rättssäker tolkning av reglerna uppstår en brist i förtroendet för bestämmelserna, så det är viktigt att åstadkomma en förbättring här.

Bevaka ämnen i artikeln

Snåret Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter