Varan har lagts till i varukorgen

För dyrt att digitalisera

Bostäder 12 dec 2017
fastighetsautomation_schneider-electric_740x413
Ett fastighetsautomationssystem kan underlätta arbetet för fastighetsskötaren. Foto: Schneider Electric
Av 125 tillfrågade fastighetsbolag var det två tredjedelar som önskade att deras fastigheter var mer uppkopplade men de tycker att det är för dyrt, visar en rapport från Schneider Electric.

Rapporten visar att en stor del av Sveriges fastighetsbestånd är uppkopplat idag, särskilt landstingets lokaler. Rapporten syftar till att kartlägga och dela insikter kring vilka utmaningar och behov svenska fastighetsägare har när det kommer till energieffektivisering med hjälp av uppkopplade lösningar.

Många fördelar med uppkoppling

Hälften av de tillfrågade företagen tycker att det blir en mer attraktiv arbetsplats med uppkopplade fastigheter men ekonomin sätter käppar i hjulet.
I rapporten svarar en tredjedel att konkurrenskraft är den största drivkraften. Cirka hälften svarar att den största vinsten med digitalisering finns att hämta i energiförbrukningen.

Peter Aronsson ombudsman på Fastighets säger till tidningen Fastighetsfolket:

– Det räcker inte med att en fastighetsskötare är händig idag utan det krävs att en fastighetsskötare kan reglera automatiserade system för en fastighet, men det behöver inte betyda att fastighetsskötare utan kunskap i teknisk reglering slås ut, utan det blir ett sätt för dem att utvecklas i arbetet.

Christer Sjöström, chef för affärsområdet Ecobuildings vid Schneider Electrics menar att ett system själv analyserar energiflödet i en fastighet och det gör att fastighetsskötaren själv inte behöver leta fel.

Ekonomiska besparing

En uppkopplad fastighet innebär i regel ekonomiska besparingar när det gäller till exempel drift och energiförsörjning. Trots att man kan spara pengar genom uppkoppling så är det en ekonomisk tröskel att investera i uppkopplade lösningar.

– Ironiskt nog är det bristande resurser som står i vägen för att genomföra besparande åtgärder. Det handlar inte alltid om att göra stora investeringar utan att för en mindre peng få hjälp att dra nytta av sina redan uppkopplade produkter för att nå maximal effektiviseringspotential, säger Christer Sjöström, i en kommentar till undersökningsresultatet.

Framtidens fastigheter påverkas av IoT

IoT och uppkopplade lösningar kommer att påverka fastigheterna på olika sätt i framtiden tror 60 procent av de tillfrågade i undersökningen. Det kan handla om att till exempel fjärrstyrning, kontroll och övervakning, optimering av drift och energiförbrukning samt ökad säkerhet i form av säkerhetssystem i fastigheterna och datasäkerhet för att skydda digitala system som är kopplade till fastigheterna.

Så här fungerar fastighetsautomation

  •  Med fastighetsautomation menar man ett system, oftast i form av en dator eller mikroprocessor, som ser till att fastigheten får önskad energi, i form av tappvarmvatten, ventilation och centralvärme, och att belysning och elenergi styrs.
  • I dag är system för fastighetsautomation ofta uppkopplade mot internet för att göra avläsning av förbrukningsdata möjlig.
  • Man ökar ofta funktionen genom ett så kallat iBMS (intelligent Building Management System) i form av exempelvis en tillkopplad molntjänst för återkoppling av energidata, integration med säkerhetssystem som passagesystem och kameraövervakning och integration med kraftsystem.
  • Kraftfulla iBMS kan även hantera elkvalitet och analys av hur byggnaden används.

    Källa: Tidningen Fastighetsfolket

I rapporten från Schneider Electric ges exempel på fem smarta fastigheter. Läs rapporten under fördjupningsmaterial.

 

Fördjupningsmaterial

OM Schneider Electric

Schneider Electric är ett företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Företaget är specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Man erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Hållbarhet Lokaler Miljö Styr och övervakning Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Schneider Electric

Schneider Electric är ett företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Företaget är specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Man erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara.